สั่งลา (น้ำตา2)

 ปรีชา ปัดภัย ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สั่งลา ปรีชา ปัดภัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง: เจมส์ ออนบอร์ด สตูดิโอโปรดิวเซอร์: เฮียป่อง, ออนบอร์ด, ติ๊ก ปรีชาสังกัดค่าย: เซิ้งมิวสิคติดต่องานแสดง: 0638500150

Am | G |F | G |
Am | G |F | G |

 Am  แนมบ่เห็นป่อGงสิลอดไปF   บืนใส่เท่าใด๋G บ่ฮอดใจเจ้Am   คนที่เคยฮัGก ว่าหนักแน่F   หลุดจากอ้อมแขGนกะต่างเก่ามันเจ็Amบ.. พอGจนสิขาดFใจน้GองสิไปAm..    ไปGกับคนFใหม่ ถิ่มอ้าGย บ่หัวซา..Am | G | F | F Gา..Am | G | F | Fา..

 Am  ทรงสิเบิดฮัGกกันคักแหFน่   แค่เศษคำว่าแคร์Gยังหาบ่พ้Am   บัดสิไปต่Gอแล้วหนอใจF   บืนสู้กะตาGยสถานเดียวเลี้ยAmวไส.. กะพ้อGแต่คำว่าแพ้F..Gนขี้แAmพ้.. กะแค่Gต้องถอยออกมFา..

บ่Gต้องไปสั่งลAmา ลาลา ลั๊นลGกะฮู้อยู่ว่Fาเขาบ่อยากฟัGบ่ต้องไปพร่ำเพ้Amอ เว้าจาอีหยัGมันจบทุกอย่Fาง ตั้งแต่มื้อเขาเซาฮัGบ่ต้องไปสั่งลAmา ลาลา ลั๊นลGกะเห็นอยู่ว่Fาเขาแฮ่งอยากไปทัGเฮามันเบิดหน้าที่Am ถืกปลดจากคนฮัGกะย้อนบ่คัFกส่ำคนให้เข้าใจบ่G..(ดีบ่พอ ก็ต้องAm | G | F | Fลา)

ดีบ่พGอ ก็ต้อAm | G | F | F Gงลา..

* |

Am | G |F | F G |
Am | G |F | F G |

** | *** | *** |

ถ้าดีบ่พGอ ก็ต้อAm | G | F | Fงลา..ดีบ่พGอ ก็ต้องAm | G | F | Fลา..ดีบ่พGอ ก็ต้อAm | G | F | Gงลา..

Fmaj7 |คอร์ดเพลง สั่งลา ปรีชา ปัดภัย

เนื้อเพลง สั่งลา ปรีชา ปัดภัย แนมบ่เห็นป่องสิลอดไป บืนใส่เท่าใด๋ บ่ฮอดใจเจ้า คนที่เคยฮัก ว่าหนักแน่น หลุดจากอ้อมแขนกะต่างเก่า มันเจ็บ พอจนสิขาดใจ น้องสิไป ไปกับคนใหม่ ถิ่มอ้าย บ่หัวซา หา หา ทรงสิเบิดฮักกันคักแหน่ แค่เศษคำว่าแคร์ยังหาบ่พ้อ บัดสิไปต่อแล้วหนอใจ บืนสู้กะตายสถานเดียว เลี้ยวไส กะพ้อแต่คำว่าแพ้ คนขี้แพ้ กะแค่ต้องถอยออกมา บ่ต้องไปสั่งลา ลาลา ลั๊นลา กะฮู้อยู่ว่าเขาบ่อยากฟัง บ่ต้องไปพร่ำเพ้อ เว้าจาอีหยัง มันจบทุกอย่าง ตั้งแต่มื้อเขาเซาฮัก บ่ต้องไปสั่งลา ลาลา ลั๊นลา กะเห็นอยู่ว่าเขาแฮ่งอยากไปทัก เฮามันเบิดหน้าที่ ถืกปลดจากคนฮัก กะย้อนบ่คักส่ำคนให้เข้าใจบ่ (ดีบ่พอ ก็ต้องลา) ดีบ่พอ ก็ต้องลา ถ้าดีบ่พอ ก็ต้องลา ดีบ่พอ ก็ต้องลา ดีบ่พอ ก็ต้องลา