ใจของฉันละลาย

 Ptrp Studio แร็พ อินเลิฟ เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ใจของฉันละลาย Ptrp Studio

F#m | B |G#m | C#7 |
F#m | B |G#m | C#7 |

ก็เธอน่ารัF#mก และสวยที่สุดเลยไม่Bให้ใครมาฉุดเธออยาG#mกให้คำว่ารัก..ของเราC#7มันตรงกันไหมก็คำว่ารักF#mมันเป็นยังไง โปรดอBธิบายได้ไหมฉันอยากรู้G#mด้วยนะคนดีว่าใจของเธC#7อห้องว่างไหมบี๋

ในใจของฉันF#mนั้นพร้อมทุกทีขอเธอเปิดใจBได้ไหมคนดีฉันยอมทุ่มเทG#mได้เท่าที่มีเพราะฉันนั้นรักB7แค่เธอ baby

รักที่สุF#mดคือเธอผู้เดียว..Bไม่ให้ใคG#mรนั้นมากลมเกลียว.. C#7ใจละลาF#mย มันเป็นเพราะเธอ..Bอยากให้เธอรู้G#mคนดีนะเออ..  C#7

ใจของฉันละลาF#mย มันก็เป็นเพราะเธอเธอจะสวยยังไงB ฉันก็รักเพียงเธอไม่อยากพบเจG#mอ..ใครที่เป็นที่สองไม่อยากให้รักเรC#7ามันต้องหม่นหมอง

** |

รักแค่เธF#mอคนเดียวนะครับ โปรดจำเอาไว้Bฉันนั้นพร้อมดูแG#mลในตอนที่คุณนั้นไม่สบาC#7อยากให้เธอได้อF#mยู่ และไม่ให้เธอนั้นหายไปไหBสัญญาจะอยู่กับเธG#mอ จะไม่ให้คุณนั้นลำบากใจC#7

อยากได้เธอเป็นแฟF#mน อยากให้เธอควงแขBอยากได้รักที่ดีG#m ก็หวังแค่คุณคนเดียวนะบีC#7๋ เบเบ้

* | ** | ** | ** | ** |

F#m | B | G#m | C#7 | ( x2 )คอร์ดเพลง ใจของฉันละลาย Ptrp Studio

เนื้อเพลง ใจของฉันละลาย Ptrp Studio ก็เธอน่ารัก และสวยที่สุดเลย ไม่ให้ใครมาฉุดเธอ อยากให้คำว่ารัก ของเรามันตรงกันไหม ก็คำว่ารักมันเป็นยังไง โปรดอธิบายได้ไหม ฉันอยากรู้ด้วยนะคนดี ว่าใจของเธอห้องว่างไหมบี๋ ในใจของฉันนั้นพร้อมทุกที ขอเธอเปิดใจได้ไหมคนดี ฉันยอมทุ่มเทได้เท่าที่มี เพราะฉันนั้นรักแค่เธอ baby รักที่สุดคือเธอผู้เดียว ไม่ให้ใครนั้นมากลมเกลียว ใจละลาย มันเป็นเพราะเธอ อยากให้เธอรู้คนดีนะเออ ใจของฉันละลาย มันก็เป็นเพราะเธอ เธอจะสวยยังไง ฉันก็รักเพียงเธอ ไม่อยากพบเจอ ใครที่เป็นที่สอง ไม่อยากให้รักเรามันต้องหม่นหมอง รักแค่เธอคนเดียวนะครับ โปรดจำเอาไว้ ฉันนั้นพร้อมดูแลในตอนที่คุณนั้นไม่สบาย อยากให้เธอได้อยู่ และไม่ให้เธอนั้นหายไปไหน สัญญาจะอยู่กับเธอ จะไม่ให้คุณนั้นลำบากใจ อยากได้เธอเป็นแฟน อยากให้เธอควงแขน อยากได้รักที่ดี ก็หวังแค่คุณคนเดียวนะบี๋ เบเบ้