สัมผัส

 พั้นช์ วรกาญจน์ สตริง เศร้า เหงา
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สัมผัส พั้นช์ วรกาญจน์
สังกัดค่าย: Khaosan Entertainment

Gmaj7 | F#m7 |Gmaj7 | B7 |

ก่อนเพียงแค่เรียGmaj7กให้มาก็มา เธอมาF#m7หาเพียงแค่ลืมตGmaj7า ก็เห็นแต่เธอไม่เคB7ยห่าง

ภาพในวันนั้นไม่Gmaj7เคยจาง เธอที่บอกว่าไม่F#m7มีทางที่เธอจะทำให้อ้างว้Em7าง แต่มาวันนี้Aเธอกลับหาย

ฉัEm7น ถ้าได้อยากขF#m7อ..เธGm7อคนเดิมกลับมาจะได้ไหAม..

กอดมันไม่อุ่Dน ไม่เหมือนใหม่ ๆAจูบมันไม่หวBmาน มันนานใช่ไหAmแค่เรDาเก่าไปGหรือเธอมีใคร ถ้าไม่ใช่บอกกันทีF#mสัมผัB7สที่เคยคุ้นไม่Emเหมือนเก่าจูAบที่เคยรู้..สึF#mกกลับไม่ซึ้B7ช่วยบอกที่นEmะคนดีฉันคิดAไปเองหรือเพรา(D)ะอะไร..

ไม่ได้ถือโทษGmaj7อะไรกับเธอ ก็ยอF#m7มรับว่าการที่รัGmaj7ก นาน ๆ บางที ก็เจือB7จางเมื่อบางทีฉันก็Gmaj7ไม่ต่าง แต่บางทีขอเจอF#m7เธอบ้างท่าทีที่เธอไม่ต้อEm7งการ..มันทำให้ฉันAเริ่มหวั่นไหว..

* | ** |

D A | Bm Am D |G | F#m B7 |

กอดมันไม่อุ่Dน ไม่เหมือนใหม่ ๆAจูบมันไม่หวBmาน..ใช่ไหAm DเธอGมีใคร ถ้าไม่ใช่บอกกันทีF#mสัมผัB7สที่เคยคุ้นไม่Emเหมือนเก่าจูAบที่เคยรู้..สึF#mกกลับไม่ซึ้B7Emะคนดี

** | ** |

Gmaj7 | F#m7 |
Gmaj7 | B7 |คอร์ดเพลง สัมผัส พั้นช์ วรกาญจน์

เนื้อเพลง สัมผัส พั้นช์ วรกาญจน์ ก่อนเพียงแค่เรียกให้มาก็มา เธอมาหา เพียงแค่ลืมตา ก็เห็นแต่เธอไม่เคยห่าง ภาพในวันนั้นไม่เคยจาง เธอที่บอกว่าไม่มีทาง ที่เธอจะทำให้อ้างว้าง แต่มาวันนี้เธอกลับหาย ฉัน ถ้าได้อยากขอ เธอคนเดิมกลับมาจะได้ไหม กอดมันไม่อุ่น ไม่เหมือนใหม่ๆจูบมันไม่หวาน มันนานใช่ไหม แค่เราเก่าไปหรือเธอมีใคร ถ้าไม่ใช่บอกกันที สัมผัสที่เคยคุ้นไม่เหมือนเก่า จูบที่เคยรู้ สึกกลับไม่ซึ้ง ช่วยบอกที่นะคนดี ฉันคิดไปเองหรือเพราะอะไร ไม่ได้ถือโทษอะไรกับเธอ ก็ยอมรับ ว่าการที่รัก นานๆบางที ก็เจือจาง เมื่อบางทีฉันก็ไม่ต่าง แต่บางทีขอเจอเธอบ้าง ท่าทีที่เธอไม่ต้องการ มันทำให้ฉันเริ่มหวั่นไหว กอดมันไม่อุ่น ไม่เหมือนใหม่ๆจูบมันไม่หวาน ใช่ไหม เธอมีใคร ถ้าไม่ใช่บอกกันที สัมผัสที่เคยคุ้นไม่เหมือนเก่า จูบที่เคยรู้ สึกกลับไม่ซึ้ง นะคนดี