แมรี่คิดมาก

  QLER   แร็พ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แมรี่คิดมาก QLER
เนื้อร้อง/ทำนอง: QLERเรียบเรียง: QLERติดต่องานแสดง: 0990913336

G Em | Am D |
G Em | Am D |

และในคืนGนี้..  Em     จะครบวัAmนที่เขานั้นลDที่เดิมคือตรงGนี้..  Em     แมรี่คนเดิAmมและคราบน้ำตD

จะกี่ปีGที่ผ่านพ้Emน เธอยังทAmนอยู่เรื่อยไปDและต้องอีกนานGสักแค่ไหEmเธอAmจะเลิกคิดถึงDเขาสักที

G Em | Am D |

2G4 ธันวาEmฯ ที่แล้ว เขาAmมาลาและก็DไปใจGแมรี่แตกสEmลาย ดั่งAmเม็ดทรายที่ใต้Dลมเสื้อGยาวที่กันEmหนาว เพลAmงที่ดาวน์จนเศร้าDใจแมGรี่กอดตัวเองEmไว้  เขาAmยังไงก็คงDไม่กลับมา

พักGก่อนถ้าเขEmาไม่รัAmก ฉัน..อยากDให้เธอได้พัGก่อนที่ใจEmเธอจะเศร้าAmไป..  DและGคงไม่มีEmอีกทางไหAmน ให้เธอท่อDงและจำไว้Gแค่ชื่อเขายังEmจำไม่ได้Amเลย.. D

G Em | Am D |
G Em | Am D |

เพลGงที่เปิดธันวาEmฯที่แล้ว แมAmรี่จำได้ขึ้นใDcoGver ที่เคยทำEmเอาไว้ เขAmาก็ลบมันได้Dลงเนื้อGเพลงฤดูEmหนาว..ทำAmให้เธอนั้นเศร้าDใจและมันGจะมีอีกทาEmงไหนให้เธอAmนั้นเลิกคิดถึงDเขาสักที

* | * |

G Em | Am D | ( x2 )คอร์ดเพลง แมรี่คิดมาก QLER

เนื้อเพลง แมรี่คิดมาก QLER และในคืนนี้ จะครบวันที่เขานั้นลา ที่เดิมคือตรงนี้ แมรี่คนเดิมและคราบน้ำตา จะกี่ปีที่ผ่านพ้น เธอยังทนอยู่เรื่อยไป และต้องอีกนานสักแค่ไหน เธอจะเลิกคิดถึงเขาสักที 24 ธันวาฯ ที่แล้ว เขามาลาและก็ไป ใจแมรี่แตกสลาย ดั่งเม็ดทรายที่ใต้ลม เสื้อยาวที่กันหนาว เพลงที่ดาวน์จนเศร้าใจ แมรี่กอดตัวเองไว้ เขายังไงก็คงไม่กลับมา พักก่อนถ้าเขาไม่รัก ฉัน อยากให้เธอได้พัก ก่อนที่ใจเธอจะเศร้าไป และคงไม่มีอีกทางไหน ให้เธอท่องและจำไว้ แค่ชื่อเขายังจำไม่ได้เลย เพลงที่เปิดธันวาฯที่แล้ว แมรี่จำได้ขึ้นใจ cover ที่เคยทำเอาไว้ เขาก็ลบมันได้ลง เนื้อเพลงฤดูหนาว ทำให้เธอนั้นเศร้าใจ และมันจะมีอีกทางไหน ให้เธอนั้นเลิกคิดถึงเขาสักที


เสื้อยาวที่กันหนาว เพลงที่ดาวน์จนเศร้าใจ