ความจริงที่ไม่มีเธอ (Acoustic Version)

 THE STUDIO PROJECT สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ความจริงที่ไม่มีเธอ The Studio Project
เนื้อร้อง/ทำนอง: THE STUDIO PROJECTโปรดิวเซอร์: THE STUDIO PROJECTสังกัดค่าย: N.Y.U.Club

E | B |F#m | A |

 E  โลกมันเปลี่ยนไปB ฉันก็เปลี่ยนไF#m   เปลี่ยนไปไหAน ฉันไม่มีคำตอบ E  ไม่รู้เป็นอะไรB จะมองไปทางไหF#m   ไม่ถูกใจAอะไรฉันสักอย่าง

 E  ถ้าง่วงก็ต้องนอBน แต่ฉันยังไม่นอF#m   ได้แต่หลอAน ไม่รู้ว่าคิดอะไร E  สมองมันไม่เดิBน ก็คิดมากเกิF#m   เกินจนฉันAไม่เข้าใจตัวเอง

 E  อยากจะหนีBไปให้ไกF#m   ปลดปล่อยใจAที่ยังไม่มีทางออE   ไม่อยากจะยืนBอยู่ตรงนี้ที่เดิF#m   กับความจริAงที่ไม่มีเธอ..

 E  โอ้โหB.. โอ้โF#mห.. กับความจริAงที่ไม่มีเธE   โอ้โหB.. โอ้โF#mห.. อยู่ตรงนี้Aที่ไม่มีเธ(E)

 E  เธอก็จากไปB แต่ฉันยังไม่ไF#m   ยังไม่ไปไหAน สงสัยว่ารอเธออยู่ E  มันเกิดจากฉันเอBง ก็ฉันหนะผิดเอF#m   เกินกว่าเธอAจะทนรับได้ไหว

* |

E | B |F#m | A |
E | B |F#m | A |

 C#m  ยังคงนั่งคิAดไปเอง ยังหวัF#mงไปเอง   ว่าฉัAนมีเธออยู่B C#m  ความจริงฉันเสียAเธอไป   ไม่เหลือEอะไรอีกแล้Bว...

* |

 E  อยากจะหBนีไป เห้F#mว..   ปลดปล่อยใจAที่ยังไม่มีทางออE   ไม่อยากจะยืนBอยู่ตรงนี้ โหโF#mห้..   กับความจริAงที่ไม่มีเธอ

** |คอร์ดเพลง ความจริงที่ไม่มีเธอ The Studio Project

เนื้อเพลง ความจริงที่ไม่มีเธอ The Studio Project โลกมันเปลี่ยนไป ฉันก็เปลี่ยนไป เปลี่ยนไปไหน ฉันไม่มีคำตอบ ไม่รู้เป็นอะไร จะมองไปทางไหน ไม่ถูกใจอะไรฉันสักอย่าง ถ้าง่วงก็ต้องนอน แต่ฉันยังไม่นอน ได้แต่หลอน ไม่รู้ว่าคิดอะไร สมองมันไม่เดิน ก็คิดมากเกิน เกินจนฉันไม่เข้าใจตัวเอง อยากจะหนีไปให้ไกล ปลดปล่อยใจที่ยังไม่มีทางออก ไม่อยากจะยืนอยู่ตรงนี้ที่เดิม กับความจริงที่ไม่มีเธอ โอ้โห โอ้โห กับความจริงที่ไม่มีเธอ โอ้โห โอ้โห อยู่ตรงนี้ที่ไม่มีเธอ เธอก็จากไป แต่ฉันยังไม่ไป ยังไม่ไปไหน สงสัยว่ารอเธออยู่ มันเกิดจากฉันเอง ก็ฉันหนะผิดเอง เกินกว่าเธอจะทนรับได้ไหว ยังคงนั่งคิดไปเอง ยังหวังไปเอง ว่าฉันมีเธออยู่ ความจริงฉันเสียเธอไป ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว อยากจะหนีไป เห้ว ปลดปล่อยใจที่ยังไม่มีทางออก ไม่อยากจะยืนอยู่ตรงนี้ โหโห้ กับความจริงที่ไม่มีเธอ