เรื่องเดียวกัน

 เก่ง ธชย คาราวาน ชิ สุวิชาน ต้นตระกูล วงพัทลุง Aueyauey สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เรื่องเดียวกัน เก่ง ธชย feat.หงา คาราวาน, ต้นตระกูล, ชิ สุวิชาน, พงศ์(วงพัทลุง) และ เอ๋ยเอ้ย
เนื้อร้อง/ทำนอง: ณัฐวุฒิ เจนมานะเรียบเรียง: นริศ ปรียานนท์สังกัดค่าย: PARAHUT MUSIC (พาราฮัท)ติดต่องานแสดง: 0841853266

B | Emaj7 |B | Emaj7 |
B | Emaj7 |B | Emaj7 |

ที่ตรงนี้มีต้นไม้Bใหญ่ ให้พวกเราได้พักEmaj7พิงทิ้งตัวในร่มBเงา ลมหนาวพัดผ่านพ้นEmaj7ไปหมู่นกประสานเสียงBเพลง บรรเลงทำนองพงEmaj7ไพรใต้ท้องนภากว้างF#ใหญ่ เราD#7ก็แค่เท่านั้G#mกฎเกณEmaj7ฑ์เดียวกัBน..

เพราะว่าทุBก ๆ อย่าง..มีลมหายใจF#ไม่ต่างจับมือก้าวAเคียงไปภายใต้ตะวันดวงนั้Eอยู่ร่วมกันบนผืนBป่า เราจะไม่มีAช่องว่าF#สุดท้าAยปลายทางสุขทุกข์ เราเท่าเทียมEกัน(เพราะทุC#mกชีวิตคือเรื่อF#งเดียวกัBน)

หยาดฝนละองชุ่มBฉ่ำ สายน้ำไหลรินชื่นEmaj7ใจหล่อเลี้ยงชีวิตBมากมาย ฝากไว้ให้เราดูEmaj7แลคือพี่น้องและผองBเพื่อนเสมือนเป็นครอบครัวEmaj7ใหญ่ต่างก็มีหัวF#ใจ สายD#7ใยเราผูกพัG#mนั่นคือสิ่Emaj7งสำคัญB..

* |

คืนควาG#mมยุติธรรมให้กับคนและป่าไม้ให้ควาEมสมดุลกลับมามีความหมายให้สมC#mบูรณ์.. ให้ยั่งF#ยืน..D#7

** | ** | * | * |

ทุกC#mชีวิตคือเรื่อF#งเดียวกัBคอร์ดเพลง เรื่องเดียวกัน เก่ง ธชย feat.หงา คาราวาน, ต้นตระกูล, ชิ สุวิชาน, พงศ์(วงพัทลุง) และ เอ๋ยเอ้ย

เนื้อเพลง เรื่องเดียวกัน - เก่ง ธชย feat.หงา คาราวาน, ต้นตระกูล, ชิ สุวิชาน, พงศ์(วงพัทลุง) และ เอ๋ยเอ้ย(Aueyauey) ที่ตรงนี้มีต้นไม้ใหญ่ ให้พวกเราได้พักพิง ทิ้งตัวในร่มเงา ลมหนาวพัดผ่านพ้นไป หมู่นกประสานเสียงเพลง บรรเลงทำนองพงไพร ใต้ท้องนภากว้างใหญ่ เราก็แค่เท่านั้น กฎเกณฑ์เดียวกัน เพราะว่าทุกๆอย่าง มีลมหายใจไม่ต่าง จับมือก้าวเคียงไปภายใต้ตะวันดวงนั้น อยู่ร่วมกันบนผืนป่า เราจะไม่มีช่องว่าง สุดท้ายปลายทางสุขทุกข์ เราเท่าเทียมกัน (เพราะทุกชีวิตคือเรื่องเดียวกัน) หยาดฝนละองชุ่มฉ่ำ สายน้ำไหลรินชื่นใจ หล่อเลี้ยงชีวิตมากมาย ฝากไว้ให้เราดูแล คือพี่น้องและผองเพื่อน เสมือนเป็นครอบครัวใหญ่ ต่างก็มีหัวใจ สายใยเราผูกพัน นั่นคือสิ่งสำคัญ คืนความยุติธรรมให้กับคนและป่าไม้ ให้ความสมดุลกลับมามีความหมาย ให้สมบูรณ์ ให้ยั่งยืน ทุกชีวิตคือเรื่องเดียวกัน


♪ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดบทเพลง ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใต้พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 และพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ด้วยแนวคิด “คนสมดุล ป่าสมบูรณ์” โดยพ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับนี้ คือ กฎหมายที่ทำให้เราอยู่รวมกันได้ “คนอยู่ได้...ป่าอยู่ได้” ดังนั้น การมุ่งสร้างความเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง และเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ให้สรรพชีวิต ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งแนวคิดที่ว่านี้ได้ถ่ายทอดออกมาหลายรูปแบบสื่อ และช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ต่อภาคประชาชน โดยเฉพาะการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน