รำวงปีใหม่

  สุนทราภรณ์   ลูกกรุง   ปีใหม่
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รำวงปีใหม่ สุนทราภรณ์
เนื้อร้อง: สมศักดิ์ เทพานนท์ทำนอง: ธนิต ผลประเสริฐสังกัดค่าย: Rose Media & Entertainment *โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์*

G# | C# G# |

ไชโยG# ไชโย ไชโย ฉันร่วมไชโยG#ต้อนรับปีใหม่ส่งปีเก่G#าแล้วเราเริงใจ ถึงวันปีใหC#ม่ เราต้องไชโยG#

* |

พ้นไปแล้Fmว..ปีเก่า.. ยิ้มให้เช้Fmา..ปีใหม่หน้าแฉล้G#ม แจ่มใสใจมุ่งมั่นไว้G# ร้างไกลความเศร้าตรD#ต่างตักบาFmตร ทำบุD#ญ เพิ่มความอุ่Fmน บาปบุD#ด้วยบุญกุศD#ล ทุกคนจึงเปรมปรีG#ด์ด้วยบุญกุศD#ล ทุกคน จึงเปรมปรีG#ด์

* |

พบกันวันนี้Fm..ปีใหม่.. ยิ้มสดใFmส..เต็มที่ต่างร่วมจิG#ตไมตรี ปีใหม่เช่นนี้G#ล้วนมีความชื่นชD#ไม่มีขุ่FmนเคืองใคD#ร ต่างก็ใFmฝ่เริงรมD#ณ์มุ่งความสุขสD#ม นิยมอวยพรกัG#มุ่งความสุขสD#ม นิยมอวยพรกัG#

* |

ขออายุFm..ยืนยั่ง.. สมที่หวัFmง..ปองมั่นให้ผุดผ่อG#งเฉิดฉันท์ มีแต่สุขสันG#ต์ทุกวันตลอดไD#ไม่มีโรFmค..มาพาD#น.. พี่จงผ่าFmน..โพยภัD#อยู่ในมิ่งใจD# สมในฤทัยปอG#มุ่งในสิ่งใดD# สมในฤทัยปอG#

* | * |คอร์ดเพลง รำวงปีใหม่ สุนทราภรณ์

เนื้อเพลง รำวงปีใหม่ สุนทราภรณ์ ไชโย ไชโย ไชโย ฉันร่วมไชโยต้อนรับปีใหม่ ส่งปีเก่าแล้วเราเริงใจ ถึงวันปีใหม่ เราต้องไชโย พ้นไปแล้ว ปีเก่า ยิ้มให้เช้า ปีใหม่ หน้าแฉล้ม แจ่มใส ใจมุ่งมั่นไว้ ร้างไกลความเศร้าตรม ต่างตักบาตร ทำบุญ เพิ่มความอุ่น บาปบุญ ด้วยบุญกุศล ทุกคนจึงเปรมปรีด์ ด้วยบุญกุศล ทุกคน จึงเปรมปรีด์ พบกันวันนี้ ปีใหม่ ยิ้มสดใส เต็มที่ ต่างร่วมจิตไมตรี ปีใหม่เช่นนี้ล้วนมีความชื่นชม ไม่มีขุ่นเคืองใคร ต่างก็ใฝ่เริงรมณ์ มุ่งความสุขสม นิยมอวยพรกัน มุ่งความสุขสม นิยมอวยพรกัน ขออายุ ยืนยั่ง สมที่หวัง ปองมั่น ให้ผุดผ่องเฉิดฉันท์ มีแต่สุขสันต์ทุกวันตลอดไป ไม่มีโรค มาพาน พี่จงผ่าน โพยภัย อยู่ในมิ่งใจ สมในฤทัยปอง มุ่งในสิ่งใด สมในฤทัยปอง