ลาออก

  สายสิน วงษ์คำเหลา   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ลาออก สายสิน วงษ์คำเหลา
เนื้อร้อง/ทำนอง: สายสิน วงษ์คำเหลาเรียบเรียง/ดนตรี: อ.โต เเอ๊บเเต้สังกัดค่าย: บั้งไฟเพลย์

Em | Em |D | Em |

ด่า ด๊า ด่Emา ฮู้อยู่ว่าเป็นนาEmด่าอยู่ได้Em ทำไมไม่ใช้เหตุผEmด่าเข้าไEmป บ่ย่านลูกน้องอายคAmลองใช้ความคิดสักหDน ก่อนด่าคBmน ต้องคิดให้ดีEmก่อนด่าคBmน ต้องคิดให้ดีEm

จ่มละก็จ้ม จ้ม จ่Emม ข่มเหงแท้หนอคนรวEmบางครั้งหนหวEmย จนคิดอยากลักหEmนีอยู่กับนาEmย อยู่มากะตั้งหลายปีAmไม่เปลี่ยนนิสัยสักทีD เป็นแบบนี้Bm ผมเอือมระอEmเป็นแบบนี้Bm ผมเอือมระอEm

บอสครัEmบ ผมขอลาอออกบ่อยู่นำดอกขี้เดียดหนังหน้านิดหน่อยมีแต่ด่ากับด่า จ่มปานผีบ้า ไผสิทนสูจ้างเท่าใด๋ ข่อยกะบ่อยู่ จ้างเท่าใด๋ ข่อยกะบ่อยู่ไม่ขอทนสู้กับคนปากร้ายไม่ขอทนสู้กับคนปากร้าย

บ่นละก็บ้น บ้น บ่Emน ไม่ขอทนต่อไEmอยู่ไม่ไEmด้ อยู่ไป แฮงเปิด แฮงหน่Emายก่อนลาจาEmก ขอยืมปากเด้หนาเจ้านาAmขอฝากรอยเท้าเอาไว้Dก่อนสิไปBmล่ะฝากไว้เทื่อEmหนึ่งก่อนสิไปBmล่ะฝากไว้เทื่อEmหนึ่ง

A | A |A | A |
Em | Em | Em | Em |

A | A |A | A |

Em D | Em |Am | Em |Em | G |

ไปลEmะ บ่อยู่นำดอกเจ้านายกระจอก อยู่ไปขายหน้าขืนอยู่กะเสียเวลา เงินเดือนนั่นหนาบ่ขึ้นสักทีโบนัสกะบ่เคยเห็นมี แถมยังถืกด่าเบิดปีถ้าเป็นแบบนี้สิอยู่จั่งใด๋ ถ้าเป็นแบบนี้สิอยู่จั่งใด๋

* |

ก่อนสิไปD.. เตะปากเทื่อหEmนึ่ง

Em | Em |D Bm | Em D |
G A | B | Em |

ลาออก!คอร์ดเพลง ลาออก สายสิน วงษ์คำเหลา

เนื้อเพลง ลาออก สายสิน วงษ์คำเหลา ด่า ด๊า ด่า ฮู้อยู่ว่าเป็นนาย ด่าอยู่ได้ ทำไมไม่ใช้เหตุผล ด่าเข้าไป บ่ย่านลูกน้องอายคน ลองใช้ความคิดสักหน ก่อนด่าคน ต้องคิดให้ดี ก่อนด่าคน ต้องคิดให้ดี จ่มละก็จ้ม จ้ม จ่ม ข่มเหงแท้หนอคนรวย บางครั้งหนหวย จนคิดอยากลักหนี อยู่กับนาย อยู่มากะตั้งหลายปี ไม่เปลี่ยนนิสัยสักที เป็นแบบนี้ ผมเอือมระอา เป็นแบบนี้ ผมเอือมระอา บอสครับ ผมขอลาอออก บ่อยู่นำดอกขี้เดียดหนังหน้า นิดหน่อยมีแต่ด่ากับด่า จ่มปานผีบ้า ไผสิทนสู จ้างเท่าใด๋ ข่อยกะบ่อยู่ จ้างเท่าใด๋ ข่อยกะบ่อยู่ ไม่ขอทนสู้กับคนปากร้าย ไม่ขอทนสู้กับคนปากร้าย บ่นละก็บ้น บ้น บ่น ไม่ขอทนต่อไป อยู่ไม่ได้ อยู่ไป แฮงเปิด แฮงหน่าย ก่อนลาจาก ขอยืมปากเด้หนาเจ้านาย ขอฝากรอยเท้าเอาไว้ ก่อนสิไปล่ะฝากไว้เทื่อหนึ่ง ก่อนสิไปล่ะฝากไว้เทื่อหนึ่ง ไปละ บ่อยู่นำดอก เจ้านายกระจอก อยู่ไปขายหน้า ขืนอยู่กะเสียเวลา เงินเดือนนั่นหนาบ่ขึ้นสักที โบนัสกะบ่เคยเห็นมี แถมยังถืกด่าเบิดปี ถ้าเป็นแบบนี้สิอยู่จั่งใด๋ ถ้าเป็นแบบนี้สิอยู่จั่งใด๋ ก่อนสิไป เตะปากเทื่อหนึ่ง ลาออก!