ทบ.2 ลูกอีสาน

 แสน นากา ลูกทุ่งเพื่อชีวิต อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทบ.2 ลูกอีสาน แสน นากา

F Am | Dm C |A# C | F C |

ต้องจากบ้านนFา ถูกเกณฑ์เข้ามAmา..กรมทหDmารหนุ่มท.บ.2C ลูกอีสาA#มาประจำกาCร..ชายแดนมาFเลย์บ้านเมืองขัดแย้Dmง  สายตาระแCวง พาให้ว้าเFหว่ชีวิตดั่งเรืA#sus2อลำน้อยลอยเFแขวนบนเส้นด้าGmย ปลายกระบอกปืC

บ้านเกิดเมืองนอFน.. ที่จำจากจรAm ตอนนี้ DmลมดึกโชยมCา..หวิววีA#คงหลับฝันดีCกันตลอFดคืนหนุ่ทหารเกณDmฑ์.. ออกล่าตระเCวนเสียจนดึกดื่FเดือนเหงาดาวตA#sus2ก เสียงนกกลางคืFแว่วซ้อนเสียงปืGmน..จากชCายเขาFไกล

ในวันดี ๆA7 ที่ไม่มีสถานกาDmรณ์สาวเว้ายาวีCกับบ่าวอีสาA#เคยยิ้มให้กัCน แบ่งปั่นน้ำใFต่างภูมิลำเนA7า แต่ว่าเฮาก็เป็นคนไทDmปลดประจำกาCร..กลับบ้านเมื่อไหFร่เบอร์ที่น้องใGmห้  จะหมั่นโทรCมา

เทือกเขาบูโFทาบทะมึนไกAmล มากมายความลัDmกี่ดวงชีวิCต..ที่มอดดัDmสังเวยความเชื่Cอ..แยกดินแบ่งฟ้Fอยู่ป้อมน้อย Dmๆ  กอดปืนยืนยCาม ตีสามกว่า Fเสียงโอละเห่A#sus2ของแม่แว่วมFหัวใจครวญว่Cา..คิดฮอดบ้าFนเด้

F Am | Dm C |A# C | F |
Dm C | F A# |F Gm C | F |

* | ** |

อยู่ป้อมน้อย Dmๆ  กอดปืนยืนยCาม ตีสามกว่า Fเสียงโอละเห่A#sus2ของแม่แว่วมFหัวใจครวญว่Cา.. คิดฮอดพ่Fอแม่เด้

Gm Am | Dm D |Gm C | F |คอร์ดเพลง ทบ.2 ลูกอีสาน แสน นากา

เนื้อเพลง ทบ.2 ลูกอีสาน แสน นากา ต้องจากบ้านนา ถูกเกณฑ์เข้ามา กรมทหาร หนุ่มท บ 2 ลูกอีสาน มาประจำการ ชายแดนมาเลย์ บ้านเมืองขัดแย้ง สายตาระแวง พาให้ว้าเหว่ ชีวิตดั่งเรือลำน้อยลอยเล แขวนบนเส้นด้าย ปลายกระบอกปืน บ้านเกิดเมืองนอน ที่จำจากจร ตอนนี้ ลมดึกโชยมา หวิววี คงหลับฝันดีกันตลอดคืน หนุ่ทหารเกณฑ์ ออกล่าตระเวนเสียจนดึกดื่น เดือนเหงาดาวตก เสียงนกกลางคืน แว่วซ้อนเสียงปืน จากชายเขาไกล ในวันดีๆที่ไม่มีสถานการณ์ สาวเว้ายาวีกับบ่าวอีสาน เคยยิ้มให้กัน แบ่งปั่นน้ำใจ ต่างภูมิลำเนา แต่ว่าเฮาก็เป็นคนไทย ปลดประจำการ กลับบ้านเมื่อไหร่ เบอร์ที่น้องให้ จะหมั่นโทรมา เทือกเขาบูโด ทาบทะมึนไกล มากมายความลับ กี่ดวงชีวิต ที่มอดดับ สังเวยความเชื่อ แยกดินแบ่งฟ้า อยู่ป้อมน้อยๆ กอดปืนยืนยาม ตีสามกว่าๆเสียงโอละเห่ของแม่แว่วมา หัวใจครวญว่า คิดฮอดบ้านเด้ อยู่ป้อมน้อยๆ กอดปืนยืนยาม ตีสามกว่าๆเสียงโอละเห่ของแม่แว่วมา หัวใจครวญว่า คิดฮอดพ่อแม่เด้