คนจนๆ

 วงสวัสดี ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนจนๆ วงสวัสดี
เนื้อร้อง/ทำนอง: นฤเบศ สังข์จันทร์ (เบศ วงสวัสดี)เรียบเรียง: นครินทร์ เพชรรักษ์ (โด้ วงสวัสดี)ติดต่องานแสดง: 0936170429, 0649569964

C | Em |Am | G |
C | Em |Am | G |

เป็นเด็กใต้Cบ้าน ๆ สันดานจริงใจไม่มีอะไรEmให้เธอนั้นภูมิใจมีแต่รัFกและความซื่อตรง..ที่จะGมั่นคงเรื่อยไป

อาจไม่มีCเงินทองมากองมากมายไม่มีของEmแพง ๆ ให้เธอได้ใช้เป็นFแค่คน เซอร์ ๆ ง่าย ๆตาGมสไตล์ของคนบ้าน ๆ

อยากให้มอAmง.. ตรงที่หัวEmใจอาจไม่มีFรถหรูให้เธอได้ใช้แต่ก็พอGให้เราได้ไปด้วยกัน..

คนจน ๆ คนนี้C..มันจะรักแค่เธEmอาจจะไม่เลิศเลAmอ แต่ไม่ทำให้เธอเGสียใจคน ๆ นี้C..มันจะรักเรื่อยไEmและจะไม่นอกใAmจให้เธอต้องมีGน้ำตา

คน ๆ นี้C..มันจะขอสัญญEmและจะรักษAmารักเรา..ให้อยู่Gเนิ่นนานคน ๆ นี้C..มันจะรักเรื่อยไEmและตลอดไFป จากนี้จะมีแค่เธอ

C | Em |Am | G |

เป็นเด็กใต้Cบ้าน ๆ สันดานจริงใจอยากจะทำใEmห้เธอนั้นภูมิใจแม้วันนี้F..ไม่ร่ำรวยเหมือนใครแต่สักGวันหนึ่ง เธอต้องมีเหมือนใคร

* | ** | *** |

C | Em |Am | G |
C | G/B |Am | G |

* | ** |

 C  จะรักแค่เธอไม่ว่านานสักแค่ไหEm   จะรักเรื่อยไปขอเธอจงมั่นใจAm   จะเคียงข้างเธอจะร้ายดีสักแค่ไหG   โปรดจงมั้นใจฉันจะอยู่ข้างเธอ

**** |

C | Em |Am | G |C |



คอร์ดเพลง คนจนๆ วงสวัสดี

เนื้อเพลง คนจนๆ วงสวัสดี เป็นเด็กใต้บ้านๆสันดานจริงใจ ไม่มีอะไรให้เธอนั้นภูมิใจ มีแต่รักและความซื่อตรง ที่จะมั่นคงเรื่อยไป อาจไม่มีเงินทองมากองมากมาย ไม่มีของแพงๆให้เธอได้ใช้ เป็นแค่คน เซอร์ๆง่ายๆตามสไตล์ของคนบ้านๆ อยากให้มอง ตรงที่หัวใจ อาจไม่มีรถหรูให้เธอได้ใช้ แต่ก็พอให้เราได้ไปด้วยกัน คนจนๆคนนี้ มันจะรักแค่เธอ อาจจะไม่เลิศเลอ แต่ไม่ทำให้เธอเสียใจ คนๆนี้ มันจะรักเรื่อยไป และจะไม่นอกใจให้เธอต้องมีน้ำตา คนๆนี้ มันจะขอสัญญา และจะรักษารักเรา ให้อยู่เนิ่นนาน คนๆนี้ มันจะรักเรื่อยไป และตลอดไป จากนี้จะมีแค่เธอ เป็นเด็กใต้บ้านๆสันดานจริงใจ อยากจะทำให้เธอนั้นภูมิใจ แม้วันนี้ ไม่ร่ำรวยเหมือนใคร แต่สักวันหนึ่ง เธอต้องมีเหมือนใคร จะรักแค่เธอไม่ว่านานสักแค่ไหน จะรักเรื่อยไปขอเธอจงมั่นใจ จะเคียงข้างเธอจะร้ายดีสักแค่ไหน โปรดจงมั้นใจฉันจะอยู่ข้างเธอ