โปรดคิดถึงฉัน (อีสานเขียว)

 SITTA อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โปรดคิดถึงฉัน SITTA สิทธา นิยมเหมาะ
เนื้อร้อง/ทำนอง: สิทธา นิยมเหมาะเรียบเรียง: สิทธา นิยมเหมาะโปรดิวเซอร์: พริษฐ์ พนมเสริฐสังกัดค่าย: Gru Record

G | C |Am | D |
G | C |Am | D |

 G  เสียงเครื่องยนต์ท่ามกลาCงเมืองใหญ่   วุ่นวาAmย.. ป่วนชีวิDต.. G  เสียงเจ้านาย ขี้บ่Cน อารมณ์ร้อน   จนอยAmาก.. ถอดวิญญาณหDนี..

 G  เสียงเพื่อน..ร่วมงาCนใส่ความ   ว่าร้าAmย ชิงเด่น เห็นแก่ตัD G  เสียงผู้ใหญ่..อ้างว่าดีC ว่าบริสุทธิ์   แต่แท้จริงแล้Amว.. ใครเขาก็รู้D..

 C  ในวันที่รอDยยิ้มได้เลือGนหาย.. G7 C  ในวันที่ใจDรู้สึกท้อGแท้..   G7 C  ในบางอารมDณ์เธออยากจะหGนี.. ไปD/F#ให้ไกลEm..   ในวัAmนที่เธออยากพักใจ..D   โปรดคิดถึงกัG

   แม่น้ำG ภูเขา พื้นดินC.. พร้อมจะปลอบ   ประโลAmม.. ในวันที่เธอเหนื่อDยล้า   เพื่อนพ้อGง สหาย..ระหว่างทาง..   ก็พร้Amอม.. แบ่งปันรอยยิ้D

* |

 G  ลัลลา ลัลลา ลาลาลา.. C  ฉันจะมีDแต่ความสุขใจ.. G  ลัลลา ลัลลา ลาลาลา.. C  ฉันจะเต้Dนรำกับต้นไม้.. G  ลัลลา ลัลลา ลาลาลา.. C  ฉันจะร้อDงเพลงให้สายธาร.. G  ลัลลา ลัลลา ลาลาลา.. C  ฉันจะลอDยขึ้นไปบนฟ้า..

** | ** |

 G  ลัลลา ลัลลา ลาลาลา.. C  ฉันจะร้Dองเพลงแห่งเสรี..คอร์ดเพลง โปรดคิดถึงฉัน SITTA สิทธา นิยมเหมาะ

เนื้อเพลง โปรดคิดถึงฉัน SITTA สิทธา นิยมเหมาะ เสียงเครื่องยนต์ท่ามกลางเมืองใหญ่ วุ่นวาย ป่วนชีวิต เสียงเจ้านาย ขี้บ่น อารมณ์ร้อน จนอยาก ถอดวิญญาณหนี เสียงเพื่อน ร่วมงานใส่ความ ว่าร้าย ชิงเด่น เห็นแก่ตัว เสียงผู้ใหญ่ อ้างว่าดี ว่าบริสุทธิ์ แต่แท้จริงแล้ว ใครเขาก็รู้ ในวันที่รอยยิ้มได้เลือนหาย ในวันที่ใจรู้สึกท้อแท้ ในบางอารมณ์เธออยากจะหนี ไปให้ไกล ในวันที่เธออยากพักใจ โปรดคิดถึงกัญ แม่น้ำ ภูเขา พื้นดิน พร้อมจะปลอบ ประโลม ในวันที่เธอเหนื่อยล้า เพื่อนพ้อง สหาย ระหว่างทาง ก็พร้อม แบ่งปันรอยยิ้ม ลัลลา ลัลลา ลาลาลา ฉันจะมีแต่ความสุขใจ ลัลลา ลัลลา ลาลาลา ฉันจะเต้นรำกับต้นไม้ ลัลลา ลัลลา ลาลาลา ฉันจะร้องเพลงให้สายธาร ลัลลา ลัลลา ลาลาลา ฉันจะลอยขึ้นไปบนฟ้า ลัลลา ลัลลา ลาลาลา ฉันจะร้องเพลงแห่งเสรี