บอกตรงๆ

 Skykick Ranger สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บอกตรงๆ Skykick Ranger สกายคิก เรนเจอร์

C G/B | Am7 G |F Em7 | Dm7 G |

C G/B | Am7 G |F Em7 | Dm7 G |

ทุกCความรู้สึก ทุกG/Bคำที่เอ่ยเธอAm7ไม่เคยซึ้ง เธอไม่เคยเข้าใจFมันสักครั้ง

ใกล้Cกันเท่าไร เหมืG/Bอนยิ่งไกลห่างยังAm7ต้องอ้างว้าง ทำได้เพียงแค่รอFอยู่ตรงนี้

เธอรู้Amดีทุกสิ่ง.. AmM7    และเธอรู้Am7ดีทุกอย่าง   Am6แต่ก็ยังFซ้ำเติมเหมือนเดิมว่าเธอไม่รัGก..

บอกตรง ๆ ว่าใจCฉันมีแค่เธG/Bฉันมีแค่เธAm7อเท่านั้Gแม้Fวันคืนผ่Em7าน  ภาพเธDm7อก็ยังฝังใจGบอกตรง ๆ ว่าใจCฉันยังเฝ้ารA#อ แม้นานแค่ไหAm7น..ได้Gแต่เพียงหวังว่าสักวัFน..เธอนั้Em7นจะเปิดหัวDm7ใจให้คนใกล้ตัGวอย่างฉัน

A# Am | G# G |

แม้Cนานเท่าไร เธG/Bอก็เหมือนเก่าเพียAm7งเพื่อนเท่านั้น เธอให้เราได้เพียFงแค่เท่านี้

* | ** |

 Am AmM7           ไม่ต้องฝืนAm7ใจทำก็ได้Am6             ปล่อยให้ฉันFฝันคนเดียวไปอย่างนี้G..

C G/B | Am7 G |F Em7 | Dm7 G |
C G/B | Am7 G |F Em7 | Dm7 G |

** |

Am AmM7 | Am7 Am6 |
G# A# | B C# |G# A# | C |คอร์ดเพลง บอกตรงๆ SkykickRanger สกายคิกเรนเจอร์

เนื้อเพลง บอกตรงๆ Skykick Ranger สกายคิก เรนเจอร์ ทุกความรู้สึก ทุกคำที่เอ่ย เธอไม่เคยซึ้ง เธอไม่เคยเข้าใจมันสักครั้ง ใกล้กันเท่าไร เหมือนยิ่งไกลห่าง ยังต้องอ้างว้าง ทำได้เพียงแค่รออยู่ตรงนี้ เธอรู้ดีทุกสิ่ง และเธอรู้ดีทุกอย่าง แต่ก็ยังซ้ำเติมเหมือนเดิมว่าเธอไม่รัก บอกตรงๆว่าใจฉันมีแค่เธอ ฉันมีแค่เธอเท่านั้น แม้วันคืนผ่าน ภาพเธอก็ยังฝังใจ บอกตรงๆว่าใจฉันยังเฝ้ารอ แม้นานแค่ไหน ได้แต่เพียงหวังว่าสักวัน เธอนั้นจะเปิด หัวใจให้คนใกล้ตัวอย่างฉัน แม้นานเท่าไร เธอก็เหมือนเก่า เพียงเพื่อนเท่านั้น เธอให้เราได้เพียงแค่เท่านี้ ไม่ต้องฝืนใจทำก็ได้ ปล่อยให้ฉันฝันคนเดียวไปอย่างนี้