ก่อนร้านปิด

 Skykick Ranger สตริง เหงา คนโสด
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ก่อนร้านปิด Skykick Ranger สกายคิก เรนเจอร์

C | Em |Dm | G |
C | Em |Dm | Fm |

ดื่มCมาตั้งแต่ก่อน..เที่ยEmงคืนกับแก้Dmวใบเดิม กับแก้Gวที่รู้ใจบรรCยากาศกับคนรอบกาEmดูเขDmาชื่นใจ ก็เขาGมีคู่กัน

Emอ..อยู่นานแล้Amว เมื่อไรจะ..พEmบ..อีกนานไหAmมจะได้เจอ..ใคDmรสักคนมาอยู่ข้าง ๆ กัG

ก่อนที่เพลงสุดท้าCยจะจบฉันEmแค่อยาก..มีใคDmรสักคน..ที่Gจะเข้าใจก่อนที่เพลงสุดท้าCยจะหยุด ฉันEmแค่อยาก..เจอใคDmรสักคน ที่Gจะรักกัน ได้ไหม

C | Em |Dm | Fm |

ไฟCกำลังสว่าง..ขึ้นEmมายังเหงDmาเหมือนเดิม ยังนั่งGคนเดียวอยู่เรื่อยไป

* | ** |

 Em  ก่อนทีร้าAmนจะถึงเวลาต้องปิDm   กลับไปคนเดียวก็คงต้องเหFmงา.. เหมือนเคย..

C | Em |Dm | G |
C | Em |Dm | F G |

** | ** |

C | Em |

ที่จะรักกันDmได้ไหม..Fm     ได้ไหCม?คอร์ดเพลง ก่อนร้านปิด Skykick Ranger สกายคิก เรนเจอร์

เนื้อเพลง ก่อนร้านปิด SkykickRanger สกายคิกเรนเจอร์ ดื่มมาตั้งแต่ก่อน เที่ยงคืน กับแก้วใบเดิม กับแก้วที่รู้ใจ บรรยากาศกับคนรอบกาย ดูเขาชื่นใจ ก็เขามีคู่กัน รอ อยู่นานแล้ว เมื่อไรจะ พบ อีกนานไหมจะได้เจอ ใครสักคนมาอยู่ข้างๆกัน ก่อนที่เพลงสุดท้ายจะจบ ฉันแค่อยาก มีใครสักคน ที่จะเข้าใจ ก่อนที่เพลงสุดท้ายจะหยุด ฉันแค่อยาก เจอใครสักคน ที่จะรักกัน ได้ไหม ไฟกำลังสว่าง ขึ้นมา ยังเหงาเหมือนเดิม ยังนั่งคนเดียวอยู่เรื่อยไป ก่อนทีร้านจะถึงเวลาต้องปิด กลับไปคนเดียวก็คงต้องเหงา เหมือนเคย ที่จะรักกันได้ไหม ได้ไหม?