ขาดเธอไม่ได้

 Skykick Ranger สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขาดเธอไม่ได้ Skykick Ranger สกายคิก เรนเจอร์
สังกัดค่าย: bubble play

Asus2 | Asus2 |Dsus2 | Dsus2 |

D | E |C#m | F#m |
Bm | C#m F#m |Bm | E | E |

เพิ่งเข้าAใจ.. เพิ่งจะรู้Dตัว..เมื่อวันC#mที่เธอบอกจะลาฉันไF#mไม่มีทาBmงจะกลับมารักEกัน

ไม่อาจยื้Dอหรือรั้ง ไม่อาจดึC#mงและดันเธอยังยืBmนยัน..คำเดิมA..ได้แต่มอDงภาพเธอ..เดินจากไC#mปลับตากว่าจะรู้Dสึกผิด ก็สาEยไป..

อยากจะให้ทำอDะไร อะไร อะไรฉันก็ยอมEเพียงแค่อยากให้ย้อC#mนคืนวันเวลามาเริ่มใหF#mม่ก็ในวันนี้Bmรู้แล้วว่าผิด ชีวิC#mตฉันขาดเธอF#mได้ไหมมาทบBmทวนดูแล้วก็เข้าใEจ ขาดเธอไม่ได้Aเลย

เรื่องของAเรา.. นั้นยังฝังDใจ..ไม่มีC#mหนทางที่จะลืมได้ลงเธอยังคงBmอยู่เสมอEมา

* | ** |

D | E |C#m | F# |
Bm | C#m F#m |Bm | E |

** |

อยากจะให้ทำอDะไร อะไร อะไรฉันนั้นยอมEเรื่องราวได้สอC#mนให้ฉันได้เช้าใจในทุกสิ่F#mภาพเก่ายังย้ำBmให้รู้สึก ให้นึกถึงC#mวันที่เธอนั้F#mนทิ้งมันชัดBmเจนอยู่แล้วว่าที่จริEง..ขาดเธอไม่ได้F#mเลย.. B7

มันชัดBmเจนอยู่แล้วว่าที่จริEง..ขาดเธอไม่ได้Asus2เลยคอร์ดเพลง ขาดเธอไม่ได้ SkykickRanger สกายคิกเรนเจอร์

เนื้อเพลง ขาดเธอไม่ได้ Skykick Ranger สกายคิก เรนเจอร์ เพิ่งเข้าใจ เพิ่งจะรู้ตัว เมื่อวันที่เธอบอกจะลาฉันไป ไม่มีทางจะกลับมารักกัน ไม่อาจยื้อหรือรั้ง ไม่อาจดึงและดัน เธอยังยืนยัน คำเดิม ได้แต่มองภาพเธอ เดินจากไปลับตา กว่าจะรู้สึกผิด ก็สายไป อยากจะให้ทำอะไร อะไร อะไรฉันก็ยอม เพียงแค่อยากให้ย้อนคืนวันเวลามาเริ่มใหม่ ก็ในวันนี้รู้แล้วว่าผิด ชีวิตฉันขาดเธอได้ไหม มาทบทวนดูแล้วก็เข้าใจ ขาดเธอไม่ได้เลย เรื่องของเรา นั้นยังฝังใจ ไม่มีหนทางที่จะลืมได้ลง เธอยังคงอยู่เสมอมา อยากจะให้ทำอะไร อะไร อะไรฉันนั้นยอม เรื่องราวได้สอนให้ฉันได้เช้าใจในทุกสิ่ง ภาพเก่ายังย้ำให้รู้สึก ให้นึกถึงวันที่เธอนั้นทิ้ง มันชัดเจนอยู่แล้วว่าที่จริง ขาดเธอไม่ได้เลย มันชัดเจนอยู่แล้วว่าที่จริง ขาดเธอไม่ได้เลย