มหาศาล

 Skykick Ranger สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มหาศาล Skykick Ranger สกายคิก เรนเจอร์

Amaj7 | G#m7 |
Amaj7 | G#m7 |

จะตอบได้Amaj7ไหม มีดาวกี่ดวG#m7งบนท้องฟ้าจะตอบได้Amaj7ไหม.. ว่าชายหาG#m7ดนั้นมีกี่สักเม็ดทรายว่าน้ำทะเลC#m7..นั้นมีมวG#m7ล..น้ำหนักAmaj7มากมายเท่าไหAmร่บนโลกนี้F#m7ฉันคงตอบเธอไม่ได้B

ไม่อยากจะนัAmaj7บ.. ว่ามีกี่เพลG#m7งบนโลกนี้เกี่ยวกับควาAmaj7มรัก เพราะมันคงG#m7ไม่เพียงพอที่จะบอกจะใช้บรรยาC#m7ย อธิบG#m7าย..ความรู้สึกAmaj7ที่มันล้นเอ่Amบอกว่าฉันF#m7รักเธอน่ะมาBกเท่าไหEร่

รักมหาศาAmaj7 Bล..รักเกินจะเG#m7 C#m7อ่ยไป..เกินกว่าจะใF#m7ช้ถ้อยคำใด ๆ Bบอก..ว่ารักเEธอ   E7มันมหาศาAmaj7 Bล..รักมอบให้แG#m7 C#m7ด่เธอ..และจะเป็นรัF#m7กที่นานจนกว่Am7า..F#m7สุธา..จะแบ่Bงโลกเป็นสองดวE

Amaj7 | G#m7 |Amaj7 | G#m7 |
Amaj7 | G#m7 |Amaj7 | G#m7 |

C#m7 G#m7 | Amaj7 Am |F#m7 B | E |

* |

C#m7 | B |C#m7 | B |
A | Am |G#m7 | C#m7 |

F#m7 C#7 |

ถ้าอยากรู้F#m7รักเธอเท่าไหร่..นับBดวงดาว ว่ามีสักกี่ล้านดวEง..คอร์ดเพลง มหาศาล Skykick Ranger สกายคิก เรนเจอร์

เนื้อเพลง มหาศาล SkykickRanger สกายคิกเรนเจอร์ จะตอบได้ไหม มีดาวกี่ดวงบนท้องฟ้า จะตอบได้ไหม ว่าชายหาดนั้นมีกี่สักเม็ดทราย ว่าน้ำทะเล นั้นมีมวล น้ำหนักมากมายเท่าไหร่ บนโลกนี้ฉันคงตอบเธอไม่ได้ ไม่อยากจะนับ ว่ามีกี่เพลงบนโลกนี้ เกี่ยวกับความรัก เพราะมันคงไม่เพียงพอที่จะบอก จะใช้บรรยาย อธิบาย ความรู้สึกที่มันล้นเอ่อ บอกว่าฉันรักเธอน่ะมากเท่าไหร่ รักมหาศาล รักเกินจะเอ่ยไป เกินกว่าจะใช้ถ้อยคำใดๆบอก ว่ารักเธอ มันมหาศาล รักมอบให้แด่เธอ และจะเป็นรักที่นานจนกว่า พสุธา จะแบ่งโลกเป็นสองดวง ถ้าอยากรู้รักเธอเท่าไหร่ นับดวงดาว ว่ามีสักกี่ล้านดวง