แม่เจ้าโว้ย

 Skykick Ranger สตริง เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แม่เจ้าโว้ย Skykick Ranger สกายคิก เรนเจอร์

Cm | Fm |G# | G |

ไม่ บันยCmะ บันยัง บาดใจผมFmเข้าไปเป็นผู้หญิงG#อะไรก็ไม่รู้ อู้Gว์..

อยากจะถาCmมตรง ๆ มีแฟนแล้วFmหรือไม่หากยังว่าG#งยังไงก็ช่วยบอกกันGน้า..

Cm |Fm |G# | G |

ไม่ ลืมหู ลืมตCmา ดูซิสวยFmไปได้เกิดมาได้G#ยังไงก็ไม่รู้ อู้Gว์..อยากจะถาCmมตรง ๆ มีแฟนแล้วFmหรือไม่หากยังว่าG#งยังไงก็ช่วยบอกกันGน้า..

 Fm  จะได้ไปขอเบอCmร์คุณซักกะหน่อย Fm  จะได้คอยส่งยิ้มGหวาน ๆ Fm  จะได้ชวนพูดคุCmยให้คุณรำคาญ   ก็ทG#รมานใจผมขนาดนี้G

โอ้แม่เจ้าโว้Cmย อะไรจะปานนั้นสวFmยอะไรขนาดนั้นผมG#จะทนไม่ไหวแล้ว แค่เห็นGไกล ๆโอ้แม่เจ้าโว้Cmย อะไรจะปานนั้นสวFmยอะไรขนาดนั้นถามG#จริง ๆ ว่าคุณทำไมต้องสวGย ๆ ๆ ๆ (เฮ้อ/ตลอด)

Cm | Fm |G# | G |

* | ** | *** |

Cm | Fm |G# | G |
Cm | Fm |G# | G |

Cm | Cm Fm |Cm | Cm Fm |
Cm | Cm Fm |Cm | Cm Fm |

** | *** |

Cm | Fm | G# | G | ( x2 ) | Cm |คอร์ดเพลง แม่เจ้าโว้ย Skykick Ranger สกายคิก เรนเจอร์

เนื้อเพลง แม่เจ้าโว้ย SkykickRanger สกายคิกเรนเจอร์ ไม่ บันยะ บันยัง บาดใจผมเข้าไป เป็นผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้ อู้ว์ อยากจะถามตรงๆมีแฟนแล้วหรือไม่ หากยังว่างยังไงก็ช่วยบอกกันน้า ไม่ ลืมหู ลืมตา ดูซิสวยไปได้ เกิดมาได้ยังไงก็ไม่รู้ อู้ว์ อยากจะถามตรงๆมีแฟนแล้วหรือไม่ หากยังว่างยังไงก็ช่วยบอกกันน้า จะได้ไปขอเบอร์คุณซักกะหน่อย จะได้คอยส่งยิ้มหวานๆจะได้ชวนพูดคุยให้คุณรำคาญ ก็ทรมานใจผมขนาดนี้ โอ้แม่เจ้าโว้ย อะไรจะปานนั้น สวยอะไรขนาดนั้น ผมจะทนไม่ไหวแล้ว แค่เห็นไกลๆโอ้แม่เจ้าโว้ย อะไรจะปานนั้น สวยอะไรขนาดนั้น ถามจริงๆว่าคุณทำไมต้องสวยๆๆๆ(เฮ้อ/ตลอด)