ภวังค์

  Skykick Ranger   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ภวังค์ Skykick Ranger สกายคิก เรนเจอร์

C | Am |Dm Em | F G |
C | Am |Dm Em | F G |

ไม่Cเข้าใจว่าทำDm Gใม..      มันเป็นอย่างนี้นัCบตั้งแต่ได้พบเDm Gธอ..      ก็เป็นอะไรไม่รู้

 F  มองอะไรก็สวEmยไปหมด โลกนี้Dmดูช่างสดCใส F  เพิ่งเข้าใจเมื่อได้Emรู้ตัวว่าเธDmอ..   มายืนอยู่ในใจGฉัน

ตกอยู่ในภวังCค์แห่งความรักตกอยู่ในชั่วโมงAmแห่งความรักเธอทำให้ฉันต้Dmองมาเปลี่ยนไปEmตั้งแต่วัFนที่ได้พบเจGภาพเธอเปลี่ยนให้คืนวันCที่เงียบเหงาให้กลับกลายเป็นวัAmนที่สดใสเธอทำให้คนDmที่ไม่เคยรักใคEmต้องเคลิบเคลิ้Fมล่องลอยไปกัGบ..การรักCเธอ

C D |

ภาCพของเธอนั้นฝังใDm Gจ..ไม่ลืม ไม่เลือน ไม่หายฝัCงลงไปที่ข้างDm Gใน..        ข้างในใจดวงนี้

* | ** |

Dm | Em |F Em Dm |A# Am G | G |

* | ** |

C | Am | Dm Em | F G | ( x2 ) | C |คอร์ดเพลง ภวังค์ SkykickRanger สกายคิกเรนเจอร์

เนื้อเพลง ภวังค์ Skykick Ranger สกายคิก เรนเจอร์ ไม่เข้าใจว่าทำใม มันเป็นอย่างนี้ นับตั้งแต่ได้พบเธอ ก็เป็นอะไรไม่รู้ มองอะไรก็สวยไปหมด โลกนี้ดูช่างสดใส เพิ่งเข้าใจเมื่อได้รู้ตัวว่าเธอ มายืนอยู่ในใจฉัน ตกอยู่ในภวังค์แห่งความรัก ตกอยู่ในชั่วโมงแห่งความรัก เธอทำให้ฉันต้องมาเปลี่ยนไป ตั้งแต่วันที่ได้พบเจอ ภาพเธอเปลี่ยนให้คืนวันที่เงียบเหงา ให้กลับกลายเป็นวันที่สดใส เธอทำให้คนที่ไม่เคยรักใคร ต้องเคลิบเคลิ้มล่องลอยไปกับ การรักเธอ ภาพของเธอนั้นฝังใจ ไม่ลืม ไม่เลือน ไม่หาย ฝังลงไปที่ข้างใน ข้างในใจดวงนี้