พินอคคิโอ (Pinocchio)

 Skykick Ranger สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พินอคคิโอ Skykick Ranger สกายคิก เรนเจอร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: วิศรุต เตชะวรงค์เรียบเรียง: ปาริวัฒน์ สุวรรณชัยดนตรี: วีรฉัตร เปรมานนท์, ปาริวัฒน์ สุวรรณชัย, Noijazzyub, กานต์ บุณยเกียรติ, รุ่งสิริ แก้ววิเชียร, วิศรุต เตชะวรงค์, พงษ์รวี เรืองรุ่ง

D | C#m |Bm E | F# |
D | C#m |Bm E | A |

ไม่จริงหรอกมั้Dง.. คำC#mที่เคยพูดมาคำBmที่เคยสัญญEาว่าจะรักF#ฉัน

ไม่จริงหรอกมั้Dง.. คำC#mที่เคยสาบานมัBmนไม่เห็นจะเป็Eนตามที่พูดAเลย

ที่บอกว่ารักBmฉันเพียงคนเดียวไม่เหลียวไปมองC#mใคร ๆ ที่ไหนแล้วDทำไมยังเห็นเธอแอบทำ F#ห๊ะฟ้Bmาและดินร่วมเป็นพยาน ไม่กลัC#mวบ้างเลยหรือไงไม่Dเคยนึกถึงคำว่าบาปกรรE

ไม่เชื่อเธอDแล้ว ไม่เชื่อเธอC#mอีกแล้วควาBmมไว้ใจให้เพียEงได้แค่หนึ่งF#ครั้งไม่เชื่อเธอDแล้ว ไม่เชื่อเธอC#mอีกแล้วหลอBmกกันมากี่ครั้Eงไม่อยากนับAเลย

เธอมันขี้โม้D.. ดีC#mแค่เพียงเรื่องเดียวคือคอBmยมาทำให้ฉันEต้องปวดหัวF#เธอมันขี้โม้D.. จC#mงระวังให้ดีถ้าเวBmรกรรมตามมาถึEงแล้วจะรู้Aเลย

* | ** |

D | C#m |Bm E | F# |
D | C#m |Bm E | A |

* | ** | ** |

D | C#m |Bm E | F# |
D | C#m |Bm E | A |คอร์ดเพลง พินอคคิโอ SkykickRanger สกายคิกเรนเจอร์

เนื้อเพลง พินอคคิโอ Skykick Ranger สกายคิก เรนเจอร์ ไม่จริงหรอกมั้ง คำที่เคยพูดมา คำที่เคยสัญญาว่าจะรักฉัน ไม่จริงหรอกมั้ง คำที่เคยสาบาน มันไม่เห็นจะเป็นตามที่พูดเลย ที่บอกว่ารักฉันเพียงคนเดียว ไม่เหลียวไปมองใครๆที่ไหน แล้วทำไมยังเห็นเธอแอบทำ ห๊ะ ฟ้าและดินร่วมเป็นพยาน ไม่กลัวบ้างเลยหรือไง ไม่เคยนึกถึงคำว่าบาปกรรม ไม่เชื่อเธอแล้ว ไม่เชื่อเธออีกแล้ว ความไว้ใจให้เพียงได้แค่หนึ่งครั้ง ไม่เชื่อเธอแล้ว ไม่เชื่อเธออีกแล้ว หลอกกันมากี่ครั้งไม่อยากนับเลย เธอมันขี้โม้ ดีแค่เพียงเรื่องเดียว คือคอยมาทำให้ฉันต้องปวดหัว เธอมันขี้โม้ จงระวังให้ดี ถ้าเวรกรรมตามมาถึงแล้วจะรู้เลย