ร้ากกก

 Skykick Ranger สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ร้ากกก Skykick Ranger สกายคิก เรนเจอร์

C Em | Dm G |
C Em | Dm G |

Fmaj7 | Em7 |Dm7 G | C |
Fmaj7 | Em7 Am7 |Dm7 G | C |

ดูCเธอ..มีอาการมากมาEmย กระวนกระวายเกินไปทั้Dmงที่จริง..แล้วไม่ใช่เรื่องCใหญ่

ลอCงมอง..ดูในตาของฉัEmน เธอเห็นผู้คนมากมายที่Dmเข้ามา ล้วนแต่เป็แค่เงG

 Fmaj7  ตัวจริงคือเธอ ก็รู้Em7กันอยู่ตั้งนาAm7   แม้Dm7บางครั้งที่ฉันแอบมองใครG ๆ

ยังไงก็ร้ากFmaj7กก มีแค่เธอผู้เดีEm7ยวที่ยืนอยู่ในจิตใจฉันไDm7ง  ไม่ให้Gผู้ใดเข้ามาCได้อาจมีคนโน้Fmaj7น.. หรือคนไหนเข้ามEm7า ได้เพียงก็แค่ยืนอยู่นอกหัDm7วใจ จะไม่Gรักใครกว่าCเธอ

ทำCใจ..ให้ปล่อยวางแล้วเธEm7อจะรู้..ว่าเป็นแค่เพียงเรื่Dmองที่มัน..ธรรมดาเท่านั้Gน..โอ้โอ..

* | ** |

Dm | Em Am |Dm G | C |
Dm | Em Am |Dm G | C |

* | ** | ** |

Fmaj7 | Em7 |Dm7 G | C |
Fmaj7 | Em7 Am7 |Dm7 G | C |คอร์ดเพลง ร้ากกก Skykick Ranger สกายคิก เรนเจอร์

เนื้อเพลง ร้ากกก SkykickRanger สกายคิกเรนเจอร์ ดูเธอ มีอาการมากมาย กระวนกระวายเกินไป ทั้งที่จริง แล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่ ลองมอง ดูในตาของฉัน เธอเห็นผู้คนมากมาย ที่เข้ามา ล้วนแต่เป็แค่เงา ตัวจริงคือเธอ ก็รู้กันอยู่ตั้งนาน แม้บางครั้งที่ฉันแอบมองใครๆ ยังไงก็ร้ากกก มีแค่เธอผู้เดียว ที่ยืนอยู่ในจิตใจฉันไง ไม่ให้ผู้ใดเข้ามาได้ อาจมีคนโน้น หรือคนไหนเข้ามา ได้เพียง ก็แค่ยืนอยู่นอกหัวใจ จะไม่รักใครกว่าเธอ ทำใจ ให้ปล่อยวาง แล้วเธอจะรู้ ว่าเป็นแค่เพียง เรื่องที่มัน ธรรมดาเท่านั้น โอ้โอ