สุขกันเถอะเรา

 สุนทราภรณ์ ลูกกรุง ปีใหม่
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สุขกันเถอะเรา สุนทราภรณ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: สมศักดิ์ เทพานนท์, ธนิต ผลประเสริฐสังกัดค่าย: Rose Media & Entertainment (โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์)

G# | A |G# | G# |
G# | A |G# | D# |

สุขกันเถอะเG# Cmรา..        เศร้าไปทำไFmอย่ามัวอาลัG#ย คิดร้อนใจC7ไปเปล่Fmเกิดมาเป็นG# Cmคน..        อดทนเถอะเรFmอย่ามัวซมเซG#า ทุกคนเรD#าทนมัG#

โลกคือละG# Cmคร..        อย่าอาวรณ์เลFmสุขทุกข์อย่างเคG#ย รับแล้วเป็C7นเช่นกัFmปล่อยไปตามG# Cmบุญ..        และกรรมบันดาFmอย่ามัวโศกศัG#ลย์ ยิ้มสู้มัD#นเป็นไรG#

เชิG#ญสำราญ ร่วมเบิกบาA#mน..ดวD#ง..ใจG#ลืG#มทุกข์ไป ทำให้ใจA#m..เริD#ง..รื่G#

สุขกันเถอะG# Cmดี..        อย่ามัวรีรFmอย่าทำหน้างG#อ ยิ้มนิดพC7อใจชื่FmชีพจะดำG# Cmรง..        อยู่ยงคงคืFmต่ออายุยืG#น ยิ้มนิดเดียD#วให้ชื่นใG#

G# Cm | Fm |G# C7 | Fm |
G# Cm | Fm |G# D# | G# |

G# | G# |A#m D# | G# |

* | ** | *** | **** |

โลG#ก..คืC#อละคG#ทุกตอFmนต้องแสดA#mง ทุกคFmนทนไปD#7อย่G#า..อC#า..ลัG#ยิ้มกัFmนสู้ไA#mป จะได้D#สบาG#

***** |คอร์ดเพลง สุขกันเถอะเรา สุนทราภรณ์

เนื้อเพลง สุขกันเถอะเรา สุนทราภรณ์ สุขกันเถอะเรา เศร้าไปทำไม อย่ามัวอาลัย คิดร้อนใจไปเปล่า เกิดมาเป็นคน อดทนเถอะเรา อย่ามัวซมเซา ทุกคนเราทนมัน โลกคือละคร อย่าอาวรณ์เลย สุขทุกข์อย่างเคย รับแล้วเป็นเช่นกัน ปล่อยไปตามบุญ และกรรมบันดาล อย่ามัวโศกศัลย์ ยิ้มสู้มันเป็นไร เชิญสำราญ ร่วมเบิกบาน ดวง ใจ ลืมทุกข์ไป ทำให้ใจ เริง รื่น สุขกันเถอะดี อย่ามัวรีรอ อย่าทำหน้างอ ยิ้มนิดพอใจชื่น ชีพจะดำรง อยู่ยงคงคืน ต่ออายุยืน ยิ้มนิดเดียวให้ชื่นใจ โลก คือละคร ทุกตอนต้องแสดง ทุกคนทนไป อย่า อา ลัย ยิ้มกันสู้ไป จะได้สบาย