เสียงที่ไม่ได้ยิน

  Sound Walker   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เสียงที่ไม่ได้ยิน Sound Walker ซาวด์ วอล์คเกอร์
สังกัดค่าย: RS (อาร์เอส)

F#m | Bsus4 |E Esus4 | E |

 F#m  เธอคงไม่รู้Bเลย ไม่เคG#mย..จะเข้C#mาใจ F#m  ในความเปลี่ยนไปBที่ฉันมีE F#m  เรายังอยู่ใกล้Bกัน ดังเพื่อG#mน..ที่แC#sus4 C#สนดี F#m  เธอคงรู้สึBกแค่นั้E

 A  เพราะฉันซ่อนมันไว้ข้างG#m Gmใน.. F#m  ความในใจBที่ตัวฉัEนมี.. F#m G#m A  ไม่เคยบอกให้เธอได้ฟัG#mงสักทีC#m   คำ ๆ นี้F#mที่ดังอยู่ก้องในใจB..

เสียงที่เธอนั้Emaj7นไม่ได้ยิG#m7หัวใจF#m7ฉันพูดกับเธBทุกทีที่พEmaj7บ ที่ได้เจG#m7อ..ฉันรู้F#m7ว่าเธอไม่เคG#ยจะสัมC#m C#mM7 C#m7 C#m6ผัสถึง.. ในใจฉันมันF#mเปลี่ยนไปแล้Bวคำว่าเพื่อE

 F#m  เธอคงไม่ตั้งBใจ ฉันเอEmaj7ง..ก็รู้ดีC#m F#m  บางทีที่มาBใกล้ชิดกัE F#m  เธอคงไม่คิดBเกิน เกินคำEmaj7..ว่าเพื่C#sus4 C#อนกัน A  ฉันพอเข้าใจB ฉันE F#m G#mรู้..

* | ** |

A | G#m Gm | F#m B | E F#m G#m |
A | G#m C#sus4 C# |F#m | B |

** |

C#sus4 C# |

มันF#mเปลี่ยนไปแล้Bวคำว่าเพื่อEน..คอร์ดเพลง เสียงที่ไม่ได้ยิน Sound Walker ซาวด์ วอล์คเกอร์

เนื้อเพลง เสียงที่ไม่ได้ยิน SoundWalker ซาวด์วอล์คเกอร์ เธอคงไม่รู้เลย ไม่เคย จะเข้าใจ ในความเปลี่ยนไปที่ฉันมี เรายังอยู่ใกล้กัน ดังเพื่อน ที่แสนดี เธอคงรู้สึกแค่นั้น เพราะฉันซ่อนมันไว้ข้างใน ความในใจที่ตัวฉันมี ไม่เคยบอกให้เธอได้ฟังสักที คำๆนี้ที่ดังอยู่ก้องในใจ เสียงที่เธอนั้นไม่ได้ยิน หัวใจฉันพูดกับเธอ ทุกทีที่พบ ที่ได้เจอ ฉันรู้ว่าเธอไม่เคยจะสัมผัสถึง ในใจฉัน มันเปลี่ยนไปแล้วคำว่าเพื่อน เธอคงไม่ตั้งใจ ฉันเอง ก็รู้ดี บางทีที่มาใกล้ชิดกัน เธอคงไม่คิดเกิน เกินคำ ว่าเพื่อนกัน ฉันพอเข้าใจ ฉันรู้ มันเปลี่ยนไปแล้วคำว่าเพื่อน