อย่าบอกใครนะ

 SOYBAD แร็พ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อย่าบอกใครนะ SOYBAD
เนื้อร้อง/ทำนอง: SOYBADดนตรี: MEYOU, Tonyhappy, Theacwboy, StickyriceKillahโปรดิวเซอร์: MEYOU, Tonyhappyy

อย่าบอกใครนBmะ อย่าบอกใครนEที่พี่มาหาC#mหนู อย่าเอาไปบอกใครนF#7ให้มันเป็นความลัBmบ มันจะเป็นไปได้ไหEแค่เธอกับฉัC#mน รู้แค่นั้นพอได้ไหF#7

* |

 Bm  ที่เห็นว่าผมไม่ยิ้ม ที่จริงEตัวผมหน่ะขี้อาย C#m  ที่ดูว่า look ผมร้าย แต่ว่าผมนั้F#7นดีจะตาย Bm  และต่อให้ดีแค่ไหน ก็ยังEเป็นได้แค่พี่ชาย C#m  เพราะไม่อาจทำให้ใครอีกคนF#7ต้องฝันสลาย

But I knoBmw it, I know itก็รู้Eว่าเธอหน่ะโตพอหนิโตพอC#mหนิ ignore it ความลับF#7ที่เราทั้งสองมีและอยาBmกจะไปภูเขาหรือว่าอยากจะEไปเที่ยวทะเลและอย่C#mาไปเที่ยวบอกใคร ก็หวังว่าหนูF#7น่ะจะโอเค

 Bm  เพียง..สบEสายตาของเธC#m   ตราตรึง..อยู่F#7ในใจเสมอ Bm  ฉันดีใจEที่ได้เจอ..กับเธC#mอ ๆ อีกครั้F#7งหนึ่ง

 Bm  กุมมือ โอบEกอดกันทุกคืC#m   คลอเคลียจนหมดF#7เรี่ยวแรงจะฝืน Bm  อยากถามว่าเธอEนั้นคิดยังไงกับฉัน C#m  คิดเหมือนกันใช่ไหF#7ม..

* | * |

ร้านนี้Bmเธอหน่ะเคยกินไหมเพราะเธอรู้ไหมEว่าอร่อยนะกินเสร็จแล้C#mวดูหนังกันไหมเพราะเธอรู้ไหF#7มว่าสนุกนะทางข้างหน้Bmามันขรุขระนะ เดินดี ๆE ระวังสะดุดนะตอนนี้C#mจะดึกดื่นละนะกลับคนเดีF#7ยว ให้ไปส่งไหมครับ

ก็แบบว่าฉันBmอยากกอดเธอ ฉันEอยากจูบเธอฉัC#mนอยากเจอเหลือเกิF#7น (เหลือเกิน)ก็แบบว่าฉันBmอยากกอดเธอ ฉันEอยากจูบเธอฉัC#mนอยากเจอเหลือเกิF#7

ก็เป็นแค่บางเวลBmาที่เราเจอกันไม่ต้องกังวลEอะไรทั้งนั้นไม่เจอวันจันC#mทร์เจอวันอังคารเจอวันไหน ๆF#7 ก็เหมือนกัน oh

 Bm  ก็เจอเธอบางครั้Eง มันก็รู้สึกดี   บางครั้C#mงฉันเหงาใจ ไม่มีใคF#7ร เธอก็ยังอยู่ตรงนี้ Bm  อย่าเพิ่งไปบอกใครเลE   มันเป็นความลับของเราทั้งสองC#mคน   เป็นความลับของเราF#7นั้นรู้กันสองคน

 Bm  ก็วันไหนฉันว่าEง จะไปหาเธอ   ไม่ต้อC#mงกลัวฉันมีเบอร์ อะไรF#7ได้ฉัน line ไปหา

* | * |

อย่าไปบอกใครนBmะว่าพี่มาอยู่ตรงนี้ วันนี้E ตอนนี้เพราะถ้าใครมารู้มันคC#mงจะไม่ดี ไม่ดี ไม่ดีไม่F#7ดี ไม่ดี ไม่ดี แน่นอน Bm  และอย่าให้ต้องเลือก ว่าใครEดี ใครดี ใครดี ใครดี   ขอแค่คำสัC#mญญาว่าหนูคนดี   คนดีF#7 คนดี คนดี จะไม่บอก

ไม่บอกก็รู้Bmว่าอยากโทรหาดิเราEไม่อยากผูกมัดหนิเหมือC#mนแต่ก่อนตอนนั้น มีเรื่องลับ ๆF#7แล้วกลัวความลับของเราทั้งสองBmแตกอยากให้เธอได้รู้Eไว้ แล้วเราค่อยมาเจC#mอกันใหม่ขอแค่เธออย่าเล่าF#7ไป เก็บเอาไว้ก่อน

* | * |

Bm | E |C#m | F#7 |
Bm C#m | D E | Dm Amaj7 |คอร์ดเพลง อย่าบอกใครนะ SOYBAD

เนื้อเพลง อย่าบอกใครนะ SOYBAD อย่าบอกใครนะ อย่าบอกใครนะ ที่พี่มาหาหนู อย่าเอาไปบอกใครนะ ให้มันเป็นความลับ มันจะเป็นไปได้ไหม แค่เธอกับฉัน รู้แค่นั้นพอได้ไหม ที่เห็นว่าผมไม่ยิ้ม ที่จริงตัวผมหน่ะขี้อาย ที่ดูว่า look ผมร้าย แต่ว่าผมนั้นดีจะตาย และต่อให้ดีแค่ไหน ก็ยังเป็นได้แค่พี่ชาย เพราะไม่อาจทำให้ใครอีกคนต้องฝันสลาย But I know it, I know it ก็รู้ว่าเธอหน่ะโตพอหนิ โตพอหนิ ignore it ความลับที่เราทั้งสองมี และอยากจะไปภูเขา หรือว่าอยากจะไปเที่ยวทะเล และอย่าไปเที่ยวบอกใคร ก็หวังว่าหนูน่ะจะโอเค เพียง สบสายตาของเธอ ตราตรึง อยู่ในใจเสมอ ฉันดีใจที่ได้เจอ กับเธอๆอีกครั้งหนึ่ง กุมมือ โอบกอดกันทุกคืน คลอเคลียจนหมดเรี่ยวแรงจะฝืน อยากถามว่าเธอนั้นคิดยังไงกับฉัน คิดเหมือนกันใช่ไหม ร้านนี้เธอหน่ะเคยกินไหม เพราะเธอรู้ไหมว่าอร่อยนะ กินเสร็จแล้วดูหนังกันไหม เพราะเธอรู้ไหมว่าสนุกนะ ทางข้างหน้ามันขรุขระนะ เดินดีๆระวังสะดุดนะ ตอนนี้จะดึกดื่นละนะ กลับคนเดียว ให้ไปส่งไหมครับ ก็แบบว่าฉันอยากกอดเธอ ฉันอยากจูบเธอ ฉันอยากเจอเหลือเกิน (เหลือเกิน) ก็แบบว่าฉันอยากกอดเธอ ฉันอยากจูบเธอ ฉันอยากเจอเหลือเกิน ก็เป็นแค่บางเวลาที่เราเจอกัน ไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้น ไม่เจอวันจันทร์เจอวันอังคาร เจอวันไหนๆก็เหมือนกัน oh ก็เจอเธอบางครั้ง มันก็รู้สึกดี บางครั้งฉันเหงาใจ ไม่มีใคร เธอก็ยังอยู่ตรงนี้ อย่าเพิ่งไปบอกใครเลย มันเป็นความลับของเราทั้งสองคน เป็นความลับของเรานั้นรู้กันสองคน ก็วันไหนฉันว่าง จะไปหาเธอ ไม่ต้องกลัวฉันมีเบอร์ อะไรได้ฉัน line ไปหา อย่าไปบอกใครนะว่าพี่มาอยู่ตรงนี้ วันนี้ ตอนนี้ เพราะถ้าใครมารู้มันคงจะไม่ดี ไม่ดี ไม่ดี ไม่ดี ไม่ดี ไม่ดี แน่นอน และอย่าให้ต้องเลือก ว่าใครดี ใครดี ใครดี ใครดี ขอแค่คำสัญญาว่าหนูคนดี คนดี คนดี คนดี จะไม่บอก ไม่บอกก็รู้ว่าอยากโทรหาดิ เราไม่อยากผูกมัดหนิ เหมือนแต่ก่อนตอนนั้น มีเรื่องลับๆแล้วกลัวความลับของเราทั้งสองแตก อยากให้เธอได้รู้ไว้ แล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ ขอแค่เธออย่าเล่าไป เก็บเอาไว้ก่อน