เงือกทอง

 เสือสองเล ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้ เหงา
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เงือกทอง เสือสองเล

F | G |Em | Am |
F | G |Em | Am | Am |

หนึ่งพันกิโFล จาก กทมG.มีตำนาEmนกล่าวขานเรื่องหAmนึ่งมีหญิงสาFวรูปงามรูปนามหนึ่Gที่เขาคิดถึEmง และยังรอรักมั้นคAm

F | G |Em | Am |

ดั่งทะเลFที่คู่กับหาดทราGที่มีความหมEmายคือเราต้องอยู่ด้วยกัAmแต่ตอนนี้Fมีเพียงแค่ตัวฉัGเป็นเพียงรูปปั้Emนที่ทนฝนแดดลAmม..

นั่งรอเธFอที่สมิหลGอยู่นานแล้Emว พระอภัยยังไม่มAmมีคนโน้Fนคนนี้มาหGแต่ไม่มีความรัEmกที่เธอคอยกลับมAm

นานก็จะคF | G | Em | Amอย..

เหลือเพียงตัวฉัFน และทิวสนบาง ๆGที่อยู่ท่ามกลEmาง เกาะหนู เกาะแมAm

พระอภัยยังไม่มFา พระอภัยยังไม่มGอยู่ที่สมิหลEmา เราต้องอยู่อีกร้อยปีAmอีกร้อยปีF พันปี หมื่นปีGจะอยู่ตรงนี้Em อยู่เป็นตำนาAmวะ ออ อ้อ อFอ.. วะ ออ อ้อ เอGอ..นั่งรอเธEmอ..อยู่ตรงนี้แสนนาAm

* | ** |

วะ ออ อ้อ อFอ.. วะ ออ อ้อ เอGอ..ฉันนั่งรอเธEmอ..อยู่ตรงนี้แสนนาAmน..

F | G | Em | Am |คอร์ดเพลง เงือกทอง เสือสองเล

เนื้อเพลง เงือกทอง เสือสองเล หนึ่งพันกิโล จาก กทม มีตำนานกล่าวขานเรื่องหนึ่ง มีหญิงสาวรูปงามรูปนามหนึ่ง ที่เขาคิดถึง และยังรอรักมั้นคง ดั่งทะเลที่คู่กับหาดทราย ที่มีความหมายคือเราต้องอยู่ด้วยกัน แต่ตอนนี้มีเพียงแค่ตัวฉัน เป็นเพียงรูปปั้นที่ทนฝนแดดลม นั่งรอเธอที่สมิหลา อยู่นานแล้ว พระอภัยยังไม่มา มีคนโน้นคนนี้มาหา แต่ไม่มีความรักที่เธอคอยกลับมา นานก็จะคอย เหลือเพียงตัวฉัน และทิวสนบางๆที่อยู่ท่ามกลาง เกาะหนู เกาะแมว พระอภัยยังไม่มา พระอภัยยังไม่มา อยู่ที่สมิหลา เราต้องอยู่อีกร้อยปี อีกร้อยปี พันปี หมื่นปี จะอยู่ตรงนี้ อยู่เป็นตำนาน วะ ออ อ้อ ออ วะ ออ อ้อ เออ นั่งรอเธอ อยู่ตรงนี้แสนนาน วะ ออ อ้อ ออ วะ ออ อ้อ เออ ฉันนั่งรอเธอ อยู่ตรงนี้แสนนาน