ก่อนนอน

 t_047 YENTED อินดี้โฟล์ก คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ก่อนนอน t_047 feat. Jao Yented
เนื้อร้อง/ทำนอง: t_047

Fmaj7 | Cmaj7 |
Fmaj7 | Cmaj7 |

ในบางครFmaj7าฉันยังต้องการ..มากกว่Cmaj7านี้..ในบางคืFmaj7นคิดดูที่มี..ก็มากCmaj7เกิน..

เพียFmaj7งอยู่เคียงข้างเธอในวันที่ใจCmaj7เหงาเพียงเข้าใจFmaj7ในใจสองเราเข้ากันกว่าสิ่Cmaj7งไหน

อยู่ตรงนี้Fmaj7ก็มีความสุข..มากพอCmaj7แล้วได้อยู่ในฝัFmaj7น..ทุกวัน ฉันเป็นสุขใจCmaj7แล้ว

ได้ส่งเพลงนี้Fmaj7ให้เธอก่อนนอนบอกควFmaj7ามในใจไว้ก่อGน..จะบอCmaj7กลา..

ได้เพียงฝัFmaj7น ให้เธอได้ฝันเราฝันถึงกัน เพียงเธอและฉันในคืCmaj7นนี้ให้เธอฝันดีFmaj7 ถ้อยคำที่มีผ่านเสียงดนตรีเป็นเพลง ๆ นี้ให้ก่อนCmaj7นอน

ฝากมันสะท้อFmaj7นถึงความข้างในว่าใจทั้งใจฉันจะเก็บไว้ให้เสCmaj7มอ

เพียFmaj7งอยู่เคียงข้างเธอเพียFmaj7งได้คิดถึงเธGอ.. (ก่อนนอCmaj7น)

Fmaj7 | Cmaj7 |
Fmaj7 | Cmaj7 |
Fmaj7 | Cmaj7 |
Fmaj7 | Cmaj7 |

* | * |

อยู่ตรงนี้Fmaj7ก็มีความสุข..มากพอCmaj7แล้ว

** |คอร์ดเพลง ก่อนนอน t_047 feat. Jao Yented

เนื้อเพลง ก่อนนอน t_047 feat. Jao Yented ในบางคราฉันยังต้องการ มากกว่านี้ ในบางคืนคิดดูที่มี ก็มากเกิน เพียงอยู่เคียงข้างเธอในวันที่ใจเหงา เพียงเข้าใจในใจสองเราเข้ากันกว่าสิ่งไหน อยู่ตรงนี้ก็มีความสุข มากพอแล้ว ได้อยู่ในฝัน ทุกวัน ฉันเป็นสุขใจแล้ว ได้ส่งเพลงนี้ให้เธอก่อนนอน บอกความในใจไว้ก่อน จะบอกลา ได้เพียงฝัน ให้เธอได้ฝัน เราฝันถึงกัน เพียงเธอและฉันในคืนนี้ ให้เธอฝันดี ถ้อยคำที่มีผ่านเสียงดนตรี เป็นเพลงๆนี้ให้ก่อนนอน ฝากมันสะท้อนถึงความข้างใน ว่าใจทั้งใจฉันจะเก็บไว้ให้เสมอ เพียงอยู่เคียงข้างเธอ เพียงได้คิดถึงเธอ (ก่อนนอน) อยู่ตรงนี้ก็มีความสุข มากพอแล้ว