ก่อนนอน

 t_047 YENTED อินดี้โฟล์ก คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ก่อนนอน t_047 feat. Jao Yented
เนื้อร้อง/ทำนอง: t_047

Fmaj7 | Cmaj7 |
Fmaj7 | Cmaj7 |

ในบางครFmaj7าฉันยังต้องการ..มากกว่Cmaj7านี้..ในบางคืFmaj7นคิดดูที่มี..ก็มากCmaj7เกิน..

เพียFmaj7งอยู่เคียงข้างเธอในวันที่ใจCmaj7เหงาเพียงเข้าใจFmaj7ในใจสองเราเข้ากันกว่าสิ่Cmaj7งไหน

อยู่ตรงนี้Fmaj7ก็มีความสุข..มากพอCmaj7แล้วได้อยู่ในฝัFmaj7น..ทุกวัน ฉันเป็นสุขใจCmaj7แล้ว

ได้ส่งเพลงนี้Fmaj7ให้เธอก่อนนอนบอกควFmaj7ามในใจไว้ก่อGน..จะบอCmaj7กลา..

ได้เพียงฝัFmaj7น ให้เธอได้ฝันเราฝันถึงกัน เพียงเธอและฉันในคืCmaj7นนี้ให้เธอฝันดีFmaj7 ถ้อยคำที่มีผ่านเสียงดนตรีเป็นเพลง ๆ นี้ให้ก่อนCmaj7นอน

ฝากมันสะท้อFmaj7นถึงความข้างในว่าใจทั้งใจฉันจะเก็บไว้ให้เสCmaj7มอ

เพียFmaj7งอยู่เคียงข้างเธอเพียFmaj7งได้คิดถึงเธGอ.. (ก่อนนอCmaj7น)

Fmaj7 | Cmaj7 |
Fmaj7 | Cmaj7 |
Fmaj7 | Cmaj7 |
Fmaj7 | Cmaj7 |

* | * |

อยู่ตรงนี้Fmaj7ก็มีความสุข..มากพอCmaj7แล้ว

** |คอร์ดเพลง ก่อนนอน t047 feat. Jao Yented

เนื้อเพลง ก่อนนอน t_047 feat. Jao Yented ในบางคราฉันยังต้องการ มากกว่านี้ ในบางคืนคิดดูที่มี ก็มากเกิน เพียงอยู่เคียงข้างเธอในวันที่ใจเหงา เพียงเข้าใจในใจสองเราเข้ากันกว่าสิ่งไหน อยู่ตรงนี้ก็มีความสุข มากพอแล้ว ได้อยู่ในฝัน ทุกวัน ฉันเป็นสุขใจแล้ว ได้ส่งเพลงนี้ให้เธอก่อนนอน บอกความในใจไว้ก่อน จะบอกลา ได้เพียงฝัน ให้เธอได้ฝัน เราฝันถึงกัน เพียงเธอและฉันในคืนนี้ ให้เธอฝันดี ถ้อยคำที่มีผ่านเสียงดนตรี เป็นเพลงๆนี้ให้ก่อนนอน ฝากมันสะท้อนถึงความข้างใน ว่าใจทั้งใจฉันจะเก็บไว้ให้เสมอ เพียงอยู่เคียงข้างเธอ เพียงได้คิดถึงเธอก่อนนอน อยู่ตรงนี้ก็มีความสุขมากพอแล้ว