สุริยุปราคา

 Hugo Noxnoi t_047 เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สุริยุปราคา t_047 feat. Hugo , Noxnoi
เนื้อร้อง/ทำนอง: Nattee Akaraponthanrakดนตรี: VIsion Wongpreechachok, Samorapoon Saithep, Thitinun Kesorn, Nattakorn Intaraprasert, Adisak Poungok

Am | E7 |Am | E7 |
Am | E7 |Am | E7 |

บางทีมันก็สวยAmงาม.. E7บางทีมันก็น่าAmกลัว.. E7ใครหลายคนก็ลืมAmตัว.. E7คิดว่าเป็นความAm | E7จริง..

ยามราตรีช่างสวยAmงาม.. E7สร้างสรรค์อะไรได้ตามAmใจ..  E7อะไรไม่ดีก็ทิ้Amงไป.. E7โอ้โลกนี้ช่างสวยAm | E7งาม..

แต่มันFเป็นความสวยงาGมที่เกิดขึ้นในพริบตAm F  เมื่อความมืดมนบดบังดวงตG   และทุก ๆ อย่างก็หายไAmป..

ถ้F | Gา..       นี่คือความจริAmง..อย่ายอมทิ้FงความจริGง ทิ้งดวงตะวัAmน..ยังมีฉัFน และเธGอ อยู่ตรงนี้Am..ในโลกที่มีF..แต่คD7น..ที่เห็นแก่ตัAmเธออย่ากลัAmว เธออย่ากลัว เธออย่ากลัวจงอย่ากลัAmว จงอย่ากลัว จงอย่ากลัว   G

D7 | Am |Dm | Am E7 |

 Am  ขอให้เธอคืนกลับมาสู่ความเป็นจริง   ขอให้เธอคืนกลับมาสู่ความเป็นจริง   ขอให้เธอคืนกลับมาสู่ความเป็นจริง   ด้วยประตูบานนี้E7

F | G | Am | Am |
F | G | Am | Am |

* | ** |

F | G | Am | Am | ( x2 )คอร์ดเพลง สุริยุปราคา t047 feat. Hugo , Noxnoi

เนื้อเพลง สุริยุปราคา t_047 feat. Hugo ฮิวโก้ , Noxnoi บางทีมันก็สวยงาม บางทีมันก็น่ากลัว ใครหลายคนก็ลืมตัว คิดว่าเป็นความจริง ยามราตรีช่างสวยงาม สร้างสรรค์อะไรได้ตามใจ อะไรไม่ดีก็ทิ้งไป โอ้โลกนี้ช่างสวยงาม แต่มันเป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นในพริบตา เมื่อความมืดมนบดบังดวงตา และทุกๆอย่างก็หายไป ถ้า นี่คือความจริง อย่ายอมทิ้งความจริง ทิ้งดวงตะวัน ยังมีฉัน และเธอ อยู่ตรงนี้ ในโลกที่มี แต่คน ที่เห็นแก่ตัว เธออย่ากลัว เธออย่ากลัว เธออย่ากลัว จงอย่ากลัว จงอย่ากลัว จงอย่ากลัว ขอให้เธอคืนกลับมาสู่ความเป็นจริง ขอให้เธอคืนกลับมาสู่ความเป็นจริง ขอให้เธอคืนกลับมาสู่ความเป็นจริง ด้วยประตูบานนี้


สุริยุปราคา บางว่างดงาม น่าหลงใหล ขณะเดียวกันก็น่ากลัว หากแต่เกิดเพียงไม่นาน เฉกเช่นกิเลศต่างๆที่ครอบงำใจมนุษย์อย่างเมามาย อยู่ที่จะพาตัวเองออกมาได้อย่างไร สู่โลกความเป็นจริงที่ไม่สวยงาม