ตอนนี้กำลังสร้าง

 วงบาวบาว ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตอนนี้กำลังสร้าง วงบาวบาว
เนื้อร้อง/ทำนอง: นนท์ วงบาวบาว, โทน วงแบเบาะเรียบเรียง: ข.ขวด ของใคร, จร. ดอกหญ้าติดต่องานแสดง: 0884461269

G# | D# |Fm | C# |

ไม่คิดG#ว่าดอกฟ้า..จะมาคู่Cmฉันไม่คิดA#mว่ามีวัน..ที่ฉันได้พบD#เธอบอกตัวเอG#งทุกวัน คอยย้ำอยู่เสCmมอกลัวว่าเธA#mอ..จะทนD#ลำบากกับฉันG#ไม่ได้

พยายาC#มทำทุกทาง..ไห้เรCmาสองคนสบาFmรถยนA#mต์กะหาหม้าD#ย เขแต่รถเครื่G#องเธออาC#ยใครหม้D#าย เวลาเธอCmอยู่กับเพื่Fmอนแฟนเพื่อF#นเขามารับ ขับรถยนD#ต์..

ตอนนี้กำลังสร้าG#ง อย่ามองข้ามฉันนCmหากเจอใครที่ดีกว่C#า.. สัญญA#mาได้หม้D#ายจะอยู่ด้วยกัG#น ถึงมันD#จะไม่สบาFmแค่เธอนั้D#นที่ทำฉันยิ้มC#ได้ในวัA#mนที่เลวร้าD#ย ก็ยังมีG#เธอ   (D#)

G# D# | Fm D# |C# | A#m D# |
G# D# | Fm D# |C# | A#m D# |

* | ** |

ตอนนี้กำลังสร้าG#ง อย่ามองข้ามฉันนCmหากเจอใครที่ดีกว่C#า.. สัญญA#mาได้หม้D#ายจะอยู่ด้วยกัG#น ถึงมันD#จะไม่สบาFmเธอนั้นD#ที่ทำฉันยิ้มไC#ด้.. ในวันA#mที่เลวร้าD#

แค่เธอนั้D#นที่ทำฉันยิ้มC#ได้..ในวัA#mนที่เลวร้าD#ย.. ก็ยังมีเG#ธอ..คอร์ดเพลง ตอนนี้กำลังสร้าง วงบาวบาว

เนื้อเพลง ตอนนี้กำลังสร้าง วงบาวบาว ไม่คิดว่าดอกฟ้า จะมาคู่ฉัน ไม่คิดว่ามีวัน ที่ฉันได้พบเธอ บอกตัวเองทุกวัน คอยย้ำอยู่เสมอ กลัวว่าเธอ จะทนลำบากกับฉันไม่ได้ พยายามทำทุกทาง ไห้เราสองคนสบาย รถยนต์กะหาหม้าย เขแต่รถเครื่อง เธออายใครหม้าย เวลาเธออยู่กับเพื่อน แฟนเพื่อนเขามารับ ขับรถยนต์ ตอนนี้กำลังสร้าง อย่ามองข้ามฉันนะ หากเจอใครที่ดีกว่า สัญญาได้หม้าย จะอยู่ด้วยกัน ถึงมันจะไม่สบาย แค่เธอนั้นที่ทำฉันยิ้มได้ ในวันที่เลวร้าย ก็ยังมีเธอ ตอนนี้กำลังสร้าง อย่ามองข้ามฉันนะ หากเจอใครที่ดีกว่า สัญญาได้หม้าย จะอยู่ด้วยกัน ถึงมันจะไม่สบาย เธอนั้นที่ทำฉันยิ้มได้ ในวันที่เลวร้าย แค่เธอนั้นที่ทำฉันยิ้มได้ ในวันที่เลวร้าย ก็ยังมีเธอ