ศีล5

 อัน พิไลพร ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ศีล5 อัน พิไลพร
เนื้อร้อง/ทำนอง: กอล์ฟ สุทธิพงษ์เรียบเรียง: เอ็ม นาโนน, ยศดนัย ภู่ทองติดต่องานแสดง: 0646244555

Cm | Fm |Gm | Cm |
Cm | Fm |Gm | Cm |

บ่ย้านเวCmร ย่านกรรม แหน่บ่หนอเจ้าคืFmอเฮ็ดกันได้ตั๋วให้น้อGmงฮักเจ้าจนเบิ่ดใจ แล้วกะลCmบุญบาCmปจ่องคอแลงเซ้าบ่ย้านกรรมตาFmมสนองแหน่หวาคือGmเฮ็ดน้องเจ็บแฮงเกือบCmตาย..

จำได้บ่Cmตอนเจ้าบอกฮักเอ่ยคำสัญญFmาว่าจั่งใด๋จื่อGmได้บ่คนไค เจ้าถิ่มละตี้Cmบ่ย้านกรรCmมติดตามหัวใจแหน่หว่ามื้อเจ้าลFmาฆ่าใจดวงนี้ฟัGmงเด้อบาดนี้ สิเว่าสู่Cmฟัง... Gm Cm

ศีลข้อ 1G# เจ้ามาฆ่าใจA#ข้อ 2 ลักไGmป หัวใจดวงนี้Cmข้อ 3G# พาเขามาย่ำยีA#ข้อ 4 มาตั๋Gmวว่าฮักแฮงหลCmายข้อ 5G# คือเฮ็ดให้น้องเมาA#ฮักเจ็บคัGmกย้อนคนใจร้าCmให้นรกG#แผดเผาฮักพังสลาย โหโอA#ย..(เจ้Gmาบ่ย้านแหน่บ้Cmอ)

G# A# | Gm Cm |G# A# | D# G7 |

G# A# | Gm Cm |G# A# | D# A# |

* | ** | ** |

Cm | Fm |Gm | Cm |คอร์ดเพลง ศีล5 อัน พิไลพร

เนื้อเพลง ศีลห้า อัน พิไลพร บ่ย้านเวร ย่านกรรม แหน่บ่หนอ เจ้าคือเฮ็ดกันได้ ตั๋วให้น้องฮักเจ้าจนเบิ่ดใจ แล้วกะลา บุญบาปจ่องคอแลงเซ้า บ่ย้านกรรมตามสนองแหน่หวา คือเฮ็ดน้องเจ็บแฮงเกือบตาย จำได้บ่ตอนเจ้าบอกฮัก เอ่ยคำสัญญาว่าจั่งใด๋ จื่อได้บ่คนไค เจ้าถิ่มละตี้ บ่ย้านกรรมติดตามหัวใจแหน่หว่า มื้อเจ้าลาฆ่าใจดวงนี้ ฟังเด้อบาดนี้ สิเว่าสู่ฟัง ศีลข้อ 1 เจ้ามาฆ่าใจ ข้อ 2 ลักไป หัวใจดวงนี้ ข้อ 3 พาเขามาย่ำยี ข้อ 4 มาตั๋วว่าฮักแฮงหลาย ข้อ 5 คือเฮ็ดให้น้องเมาฮัก เจ็บคักย้อนคนใจร้าย ให้นรกแผดเผาฮักพังสลาย โหโอย (เจ้าบ่ย้านแหน่บ้อ)