วัยทองรำลึก

  ว่าน ธนกฤต   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง วัยทองรำลึก ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์

A | Amaj7 |Bm | E |
A | Amaj7 |Bm | E |

รักAsus2กันมาตั้งนาน อยู่ ๆ จะถามขึ้นมาทำไมว่าฉันจะรักDmaj7เธอจนเมื่อไหร่..ฉันAsus2รักเธอคนเดียว เป็นอย่างนี้ไม่มีใคร ๆมาทำให้ใจDmaj7หวั่นไหEว..

ถ้าเธออยาC#mกรู้.. ว่ามันF#mจะยาวนานเท่าไรถ้าBmเวลาผ่านไป ฉันจะเบื่C#mอเธอไหF#mที่อยากรู้C#m.. จะตอF#mบให้เธอนั้นเข้าใจไม่Bmมีวันเปลี่ยนไป ให้Eเธอจงฟัง

ถึงเธอจะแก่Dmaj7กว่านี้ จะเหี่ยC#mวกว่านี้จะหง่Bmอม..กว่านี้Eซักเท่าไA A7ร..ผมเธอ จะหงอDmaj7ก จะขาว เคี้ยวข้าC#mวแทบไม่ไหF#mยังไBmง..ก็รัEกเธอยัยแAก่

D Bm |

ไม่ค่อAsus2ยได้ยินอะไร ประสาทหูไม่ดีเท่าไรก็ยังบอกรักDmaj7ให้ฟังเหมือนเคยสายAsus3ตาเป็นยังไง อาจจะเห็นแค่ที่ไกล ๆแต่ฉันยังอDmaj7ยู่..ตรงนี้E..

* | ** |

Dmaj7 | C#m |Bm E | A A7 |
Dmaj7 | C#m F#m |

บอกเอาไBmว้.. ว่าไม่เคยเปลี่ยนไปE

** |

ผมของเธอ จะหงอDmaj7ก จะขาว.C#m F#m.ไม่เป็นไBmร ก็รักEเธอยัยแAก่บอกเอาไBmว้ วันนั้Eนฉันก็แAก่..คอร์ดเพลง วัยทองรำลึก ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์

เนื้อเพลง วัยทองรำลึก ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์ รักกันมาตั้งนาน อยู่ๆจะถามขึ้นมาทำไม ว่าฉันจะรักเธอจนเมื่อไหร่ ฉันรักเธอคนเดียว เป็นอย่างนี้ไม่มีใครๆมาทำให้ใจหวั่นไหว ถ้าเธออยากรู้ ว่ามันจะยาวนานเท่าไร ถ้าเวลาผ่านไป ฉันจะเบื่อเธอไหม ที่อยากรู้ จะตอบให้เธอนั้นเข้าใจ ไม่มีวันเปลี่ยนไป ให้เธอจงฟัง ถึงเธอจะแก่กว่านี้ จะเหี่ยวกว่านี้ จะหง่อม กว่านี้ซักเท่าไร ผมเธอ จะหงอก จะขาว เคี้ยวข้าวแทบไม่ไหว ยังไง ก็รักเธอยัยแก่ ไม่ค่อยได้ยินอะไร ประสาทหูไม่ดีเท่าไร ก็ยังบอกรักให้ฟังเหมือนเคย สายตาเป็นยังไง อาจจะเห็นแค่ที่ไกลๆแต่ฉันยังอยู่ ตรงนี้ บอกเอาไว้ ว่าไม่เคยเปลี่ยนไป ผมของเธอ จะหงอก จะขาว ไม่เป็นไร ก็รักเธอยัยแก่ บอกเอาไว้ วันนั้นฉันก็แก่