อยู่บำรุง

 ว่าน ธนกฤต สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อยู่บำรุง ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์

C | C |Am | Am |F | F |Fm | G |

จะปล่อยให้เธอAไม่สบายจะปล่อยให้เธอAต้องตัวร้อนให้เดือด ให้ร้อC#mน ให้นอนคนเดียวได้ยังไF#อากาศมันหนาAวขนาดนั้น จะอุ่นแค่ไหAนถ้ามีฉันมีเธอหลับฝัBm7นด้วยอุณหภูมิที่ผ่อนคลEาย

ถ้าหากเธอร้อAนก็บอกฉันถ้าเผื่อว่าหนาAวก็บอกกันผ้าห่มจะหนC#mา ค่ายาจะแพง ไม่เป็นไรF#มีเธอได้ยิ้มBmและหลับฝัน จับมือเธอไว้BmM7ข้างกายฉันให้เธอได้รู้Bm7มีคน ๆ หนึ่งไม่ไปไหEฉัDmนยังไม่ไปไหE

ให้ฉันได้ดูแลเธอDmaj7ได้ไหม นอนหลับได้ไหมนอนตัC#mกฉันไหม ฉันอยากให้พักซักผ่อBmนได้ไหมให้เธอนั้นพักหลับเพลิAmaj7น..ไปกับฉัA7น..ถอดชุBmด พะC#mรุง พะรัDmaj7ง นั้นไหม รังเกียจฉันไหมนวดไหล่C#mให้ไหม ไม่เจ็บใช่ไหมหายเหนื่อBmยใช่ไหมที่ป่วEย ก็คงหายดีA Gที่เหนื่D/F# Eอย  ก็คงหายดีA Gเพิ่งกลัD/F# Eบมาจาก..ฝันดี A

E |

จัดยาให้ครบAแล้วใช่ไหม อย่าลืมดื่มน้ำAที่วางไว้เธอจำได้ไหมC#mว่าเธอเคยทำเมื่อวันวาF#เมื่อวันที่ฉัBmนไม่มีใคร มีเธอเท่านั้BmM7นไม่ไปไหนตื่นมาจากฝัBm7นก็มีมือเธอจับเอาไEว้

เอาความอ่อนล้าAไว้กับฉันปล่อยความอ้างว้าAงไว้ตรงนั้นปล่อยใจให้ฉัC#mนได้ดูแลเธอทั้งหัวใจF#เมื่อเธอกลับฟื้Bmนขึ้นจากฝันเมื่อเธอได้แข็BmM7งได้แรงนั้นตื่นมาจะรู้Bm7ว่ามีบางคนกอดเธอไว้EฉัDmนจะกอดเธอไว้E

* |

ให้ฉันดูแลเธDmaj7อ ได้ไหมให้ฉันได้ทำตามใจC#m..เสียทีก็มีBmแต่เธอที่แสC#mนดีจะอยู่Dmกับเธออย่างนี้ ไม่ไปไหE

C | C |Am | Am |F | F |Fm | G |

* |

G E | A |คอร์ดเพลง อยู่บำรุง ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์

เนื้อเพลง อยู่บำรุง ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์ จะปล่อยให้เธอไม่สบาย จะปล่อยให้เธอต้องตัวร้อน ให้เดือด ให้ร้อน ให้นอนคนเดียวได้ยังไง อากาศมันหนาวขนาดนั้น จะอุ่นแค่ไหนถ้ามีฉัน มีเธอหลับฝันด้วยอุณหภูมิที่ผ่อนคลาย ถ้าหากเธอร้อนก็บอกฉัน ถ้าเผื่อว่าหนาวก็บอกกัน ผ้าห่มจะหนา ค่ายาจะแพง ไม่เป็นไร มีเธอได้ยิ้มและหลับฝัน จับมือเธอไว้ข้างกายฉัน ให้เธอได้รู้มีคนๆหนึ่งไม่ไปไหน ฉันยังไม่ไปไหน ให้ฉันได้ดูแลเธอได้ไหม นอนหลับได้ไหม นอนตักฉันไหม ฉันอยากให้พักซักผ่อนได้ไหม ให้เธอนั้นพักหลับเพลิน ไปกับฉัน ถอดชุด พะรุง พะรัง นั้นไหม รังเกียจฉันไหม นวดไหล่ให้ไหม ไม่เจ็บใช่ไหม หายเหนื่อยใช่ไหม ที่ป่วย ก็คงหายดี ที่เหนื่อย ก็คงหายดี เพิ่งกลับมาจาก ฝันดี จัดยาให้ครบแล้วใช่ไหม อย่าลืมดื่มน้ำที่วางไว้ เธอจำได้ไหมว่าเธอเคยทำเมื่อวันวาน เมื่อวันที่ฉันไม่มีใคร มีเธอเท่านั้นไม่ไปไหน ตื่นมาจากฝันก็มีมือเธอจับเอาไว้ เอาความอ่อนล้าไว้กับฉัน ปล่อยความอ้างว้างไว้ตรงนั้น ปล่อยใจให้ฉันได้ดูแลเธอทั้งหัวใจ เมื่อเธอกลับฟื้นขึ้นจากฝัน เมื่อเธอได้แข็งได้แรงนั้น ตื่นมาจะรู้ว่ามีบางคนกอดเธอไว้ ฉันจะกอดเธอไว้ ให้ฉันดูแลเธอ ได้ไหม ให้ฉันได้ทำตามใจ เสียที ก็มีแต่เธอที่แสนดี จะอยู่กับเธออย่างนี้ ไม่ไปไหน