อาบน้ำแปป (แล้วหายไปเลย)

 wish แร็พ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อาบน้ำแปป (แล้วหายไปเลย) wish

เธอบอกจะไปอาบน้ำG#..แล้วF7หายไปเลยทักA#mเท่าไหร่ก็ไม่เคยตอD#บกลับมC#เธอไปอาบน้ำCm.. หรือมัF7นคือคำลาตามA#mเท่าไหร่ก็ไม่มาเธอบอD#กอาบน้ำแล้วก็หายไป

 G#  ถ้าไม่อยากคุยแล้ว เธอก็แค่บอก F7  ก็ไม่ได้จะยื้อ หรือจะอะไร A#m  บอกตรง ๆ แค่นี้ มันยากตรงไหD#   ฉันอยาC#กรู้

 Cm  ไม่ต้องกลัวฉันนั้นจะเสียใจ F7  เธออย่าปล่อยฉันต้องมาสงสัA#m   บอกมาถ้าเธอต้องไปD#

** | ** |

G# | F7 |A#m | D# C# |Cm | F7 |

ตามA#mเท่าไหร่ก็ไม่มาเธอบอD#กอาบน้ำแล้วก็หายไป

G# | F7 |A#m | D# C# | Cm | F7 | A#m | D# | ( Fade Out )คอร์ดเพลง อาบน้ำแปป (แล้วหายไปเลย) wish

เนื้อเพลง อาบน้ำแปป (แล้วหายไปเลย) wish เธอบอกจะไปอาบน้ำ แล้วหายไปเลย ทักเท่าไหร่ก็ไม่เคยตอบกลับมา เธอไปอาบน้ำ หรือมันคือคำลา ตามเท่าไหร่ก็ไม่มา เธอบอกอาบน้ำแล้วก็หายไป ถ้าไม่อยากคุยแล้ว เธอก็แค่บอก ก็ไม่ได้จะยื้อ หรือจะอะไร บอกตรงๆแค่นี้ มันยากตรงไหน ฉันอยากรู้ ไม่ต้องกลัวฉันนั้นจะเสียใจ เธออย่าปล่อยฉันต้องมาสงสัย บอกมาถ้าเธอต้องไป ตามเท่าไหร่ก็ไม่มา เธอบอกอาบน้ำแล้วก็หายไป