อ้อร้อได้ถ้วย

 วงกลม ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อ้อร้อได้ถ้วย วงกลม TMG Record
เนื้อร้อง/ทำนอง: พรชัย จันทร์สุขเรียบเรียง: มอร์แกนสังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

F#m | F#m |

F#m | F#m |A | A |Bm | Bm |C# | C# |

เธออ้อร้F#mอได้ถ้วย ได้ถ้วยเธอนั้นสวAยมัดใจผู้ชายก็คนเขาลืBmอว่าเธอใจง่าย ชอบปล่อยกาC#ย..

ควงผู้ชาF#mย..ไม่ซ้ำหน้าบางเวลAา กระเทยก็เอามันคิดไม่ออBmก มันบอกไม่ถูกแล้วสาวเอC#อ..

น้องรู้หม้F#mายว่ามีใครปวดร้าวก็พี่บ่าAวคนที่รักเธอฉันคิดหนัBmก ว่าฉันต้องเจอ..ผู้หญิงอย่างเธC#อ..

เธออ้อร้F#mอเดินหน้าซะแล้Aอย่าไปขวBmาง ให้เธอเต็มที่F#mใคF#mรที่คิดว่าดีA ก็หลีกหBmนีแพ้ทางให้เธC#อ..ก็เธF#mออ้อร้อได้ถ้วAชอบคนรวย ๆBm เป็นชีวิตจิตใF#mพ่F#mอจึงตั้งฉายาให้เธอใหAม่ว่าเธอนั้Bm | C#น..(อ้อร้อได้ถ้วF#mย)

F#m | F#m |A | A |Bm | Bm |C# | C# |

* | * |

F#m | F#m |A | A |Bm | Bm |C# | C# |

อ้อร้อได้ถ้วย

F#m | F#m |A | A |Bm | Bm |C# | C# |

อ้อร้อได้ถ้วF#mคอร์ดเพลง อ้อร้อได้ถ้วย วงกลม TMG Record

เนื้อเพลง อ้อร้อได้ถ้วย วงกลม TMG Record เธออ้อร้อได้ถ้วย ได้ถ้วย เธอนั้นสวยมัดใจผู้ชาย ก็คนเขาลือว่าเธอใจง่าย ชอบปล่อยกาย ควงผู้ชาย ไม่ซ้ำหน้า บางเวลา กระเทยก็เอา มันคิดไม่ออก มันบอกไม่ถูกแล้วสาวเออ น้องรู้หม้ายว่ามีใครปวดร้าว ก็พี่บ่าวคนที่รักเธอ ฉันคิดหนัก ว่าฉันต้องเจอ ผู้หญิงอย่างเธอ เธออ้อร้อเดินหน้าซะแล้ว อย่าไปขวาง ให้เธอเต็มที่ ใครที่คิดว่าดี ก็หลีกหนีแพ้ทางให้เธอ ก็เธออ้อร้อได้ถ้วย ชอบคนรวยๆเป็นชีวิตจิตใจ พ่อจึงตั้งฉายาให้เธอใหม่ ว่าเธอนั้น อ้อร้อได้ถ้วย