อ้อร้อสุดเบอร์

 วงกลม ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อ้อร้อสุดเบอร์ วงกลม TMG RECORD
เนื้อร้อง/ทำนอง: พรชัย จันสุขเรียบเรียง: วงกลมสังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

ถ้าเธอไม่อ้อร้F#mอ ฉันก็ว่าไม่ผ่าAถ้าเธอไม่เจ้าชู้F#m ฉันก็ว่าไม่หรอAแต่นี้เธอมาหลอกกัBmน เหมือนกับฉันหม้ายหัวใจ..ไซรที่ทำพันนี้F#m..

F#m | F#m |A | A |Bm | Bm |F#m | F#m |

ยังอ้อร้F#mอ เหมือนเดิม เหมือนเดิมที่เพิ่มเติAม คือดิ๊กดิก คือดิ๊กดิกหนุกกับหรBmอย อย่างอื่นไม่คิดมันสุดยอดไปเลยเธF#m

คิดว่าเธF#mอนั้นหยุดอ้อร้อไปแล้วคงไม่แคล้Aวเธอต้องอ้อร้อต่อน่าจะเป็Bmน..คำร้องขอ..ของบ่าว ๆF#m

เอาเลยเธF#mอ อ้อร้อต่อเลยอย่าอยู่เฉAย หวางนี้บ่าว ๆ หล่อเพหนุกเดินหน้Bmาไปเลยหรอยหวาไอ้ไหรมันพันนี้F#mสักที

แรกก่อBmนเธอนั้นอ้อร้อได้ถ้วยหวางนี้F#mคนสวยอ้อร้อเลื่อนขั้นจนคนแถวบ้าDน..เขาพากัน..แหลงแต่เรื่องเธC#อ..

ว่าอ้อร้อสุดเบF#mอร์ สุดเบอร์ สุดเบอร์อย่าให้เธอเจAอ..ผู้ชาย เธอเอาเพคลำแลหม้ายหาBmง ไม่เลือก ไม่ลังเลว่าหรอยหนัดอีสาวนี้Eเรื่องอ้อร้F#mอ ไม่มีใครเทียบได้คนแถวบ้าAน เขาบัดหัวกันแล้วเพรวมทั้งพี่บ่าBmว คนที่โดนเทว่าหรอยหนัดมันสุดเบอEร์ สุดเบอร์ (สุดเบอร์)

F#m | F#m |A | A |Bm | Bm |F#m | F#m |
F#m | F#m |A | A |Bm | Bm |F#m | F#m |

 Bm  ที่เธอมาลวง ที่เธอมาหลอก   มันเจ็บ มันช้ำ เธอรู้F#mหรือเปล่า Bm  ไม่รัก ไม่ว่า แต่อยากจะแหลงกับเธอ   ว่าอย่C#าอ้อร้อนักแรง..

** |

F#m | F#m |A | A |Bm | Bm |F#m | F#m |
F#m | F#m |A | A |Bm | Bm |F#m | F#m |F#m |

สุดเบอร์ไปเลยเธอ สุด ๆ จึด ฮึ้ย..คอร์ดเพลง อ้อร้อสุดเบอร์ วงกลม TMG RECORD

เนื้อเพลง อ้อร้อสุดเบอร์ วงกลม TMG RECORD ถ้าเธอไม่อ้อร้อ ฉันก็ว่าไม่ผ่าน ถ้าเธอไม่เจ้าชู้ ฉันก็ว่าไม่หรอย แต่นี้เธอมาหลอกกัน เหมือนกับฉันหม้ายหัวใจ ไซรที่ทำพันนี้ ยังอ้อร้อ เหมือนเดิม เหมือนเดิม ที่เพิ่มเติม คือดิ๊กดิก คือดิ๊กดิก หนุกกับหรอย อย่างอื่นไม่คิด มันสุดยอดไปเลยเธอ คิดว่าเธอนั้นหยุดอ้อร้อไปแล้ว คงไม่แคล้วเธอต้องอ้อร้อต่อ น่าจะเป็น คำร้องขอ ของบ่าวๆ เอาเลยเธอ อ้อร้อต่อเลย อย่าอยู่เฉย หวางนี้บ่าวๆหล่อเพ หนุกเดินหน้าไปเลยหรอยหวา ไอ้ไหรมันพันนี้สักที แรกก่อนเธอนั้นอ้อร้อได้ถ้วย หวางนี้คนสวยอ้อร้อเลื่อนขั้น จนคนแถวบ้าน เขาพากัน แหลงแต่เรื่องเธอ ว่าอ้อร้อสุดเบอร์ สุดเบอร์ สุดเบอร์ อย่าให้เธอเจอ ผู้ชาย เธอเอาเพ คลำแลหม้ายหาง ไม่เลือก ไม่ลังเล ว่าหรอยหนัดอีสาวนี้ เรื่องอ้อร้อ ไม่มีใครเทียบได้ คนแถวบ้าน เขาบัดหัวกันแล้วเพ รวมทั้งพี่บ่าว คนที่โดนเท ว่าหรอยหนัดมันสุดเบอร์ สุดเบอร์ (สุดเบอร์) ที่เธอมาลวง ที่เธอมาหลอก มันเจ็บ มันช้ำ เธอรู้หรือเปล่า ไม่รัก ไม่ว่า แต่อยากจะแหลงกับเธอ ว่าอย่าอ้อร้อนักแรง สุดเบอร์ไปเลยเธอ สุดๆจึด ฮึ้ย