ก่อนตะวันลับขอบฟ้า (ยายสา)

 วุฒิ ป่าบอน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยายสา วุฒิ ป่าบอน
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปริญญา ขวัญซ้าย (แอม ฟอร์มาลีน)สังกัดค่าย: พาราฮัทติดต่องานแสดง: 0884461269

G | Bm |Em | C |

G | Bm |Em | C |

 G  เป็นตำนานแห่งความรัBm   ที่มั่นคงและซื่อสัตEmย์   ของยายสาที่รักจริCง ยืนเฝ้ารอคนที่รัก

 G  เธอจากไป ไปค้นหBm   จะกลับมาก่อนตะวัEmนลับขอบฟ้า C  ยังรอให้เธอนั้นคืนมา

 Bm  รอเธEmอ ไม่ว่านานเท่าไหCร่..เธอDจะเห็นฉันยืนอยู่ตรงนั้น..

คำสัญญGา ว่าจะรอ รอเธBmดังรูปปั้นของยายสEmา ไม่ว่านานเท่าไหCร่ก็ยังจะรอรอเธGอ เธอบอกเธอจะกลับมBmา..ก่อนตะวันลับขอบฟ้Emา..ดั่งคำCสัญญาของยายสาไม่ว่าGจะนานเท่าไหร่ก็จะรBmอ..รอEmเธอ.. C  ตลอดไป(G)..

 G  ยังคงรออยู่ทุกวัน   Bm   ยังเฝ้ามองอยู่ที่เดิม Em  เมื่อไหร่หนาเธอจะมCา เช่นยายสาเฝ้ารำพึง G  จะอยู่ก็ไม่กลัBmว จะตายก็ไม่กลัEm   จะเป็นCตำนานความรักยายสา

* | ** | ** | ** |คอร์ดเพลง ก่อนตะวันลับขอบฟ้า (ยายสา) วุฒิ ป่าบอน

เนื้อเพลง ยายสา วุฒิ ป่าบอน เป็นตำนานแห่งความรัก ที่มั่นคงและซื่อสัตย์ ของยายสาที่รักจริง ยืนเฝ้ารอคนที่รัก เธอจากไป ไปค้นหา จะกลับมาก่อนตะวันลับขอบฟ้า ยังรอให้เธอนั้นคืนมา รอเธอ ไม่ว่านานเท่าไหร่ เธอจะเห็นฉันยืนอยู่ตรงนั้น คำสัญญา ว่าจะรอ รอเธอ ดังรูปปั้นของยายสา ไม่ว่านานเท่าไหร่ก็ยังจะรอ รอเธอ เธอบอกเธอจะกลับมา ก่อนตะวันลับขอบฟ้า ดั่งคำสัญญาของยายสา ไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ก็จะรอ รอเธอ ตลอดไป ยังคงรออยู่ทุกวัน ยังเฝ้ามองอยู่ที่เดิม เมื่อไหร่หนาเธอจะมา เช่นยายสาเฝ้ารำพึง จะอยู่ก็ไม่กลัว จะตายก็ไม่กลัว จะเป็นตำนานความรักยายสา