4.0 ยุคกู(กู้)

 วุฒิ ป่าบอน เพื่อชีวิต ปลดแอก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง 4.0 ยุคกู(กู้) วุฒิ ป่าบอน
เนื้อร้อง/ทำนอง: วุฒิ ป่าบอน, สหายโตนแพรทองเรียบเรียง: พ็อค บิ๊กอายดนตรี: ปิยวัฒน์ หมื่นสนิทสังกัดค่าย: พาราฮัทติดต่องานแสดง: 0884461269

Am | Am |C | C |Dm | Dm |Am | Am |
Am | Am |C | C |F | G |Am | Am |

เศรษฐกิAmจยุคนี้ ใคร ๆC ก็ดิ้นรนคงไม่พ้FนคนจGนอย่างเรAmไม่ได้เรีAmยนจบสูง เพราะมัวCแต่จูงควายเลยต้องขาFยแรงงาGนอย่างนี้Am

คนที่มีAm ก็มีล้น คนที่จCน ก็มากหลายขอแค่ไม่FอดตาGย ก็ดี๊AmดีวุฒิกาAmรศึกษา จบปริญCญาตรีทุกวันนี้Fยังไม่มีGที่ทำAmงาน

กลCาง เหนืDmอ อีสาน ใAmต้ต่าCงดิ้นรนขวนขวDmายเข้าไปอยู่เมืองกรุEง..

มึงไปทำไมAm? อยู่บ้านนอกก็อดตาย.มึงไปทำไมAm? กูไปขายแรงงาน.มึงไปทำไมAm? เพราะอยู่ที่ไหนมึงก็ตาย.มึงไปทำไมAm?เพราะกูไม่อยากอดตาย กูไปหาEงาน..

ยุคสมัยF 4.0 เพิ่มพูนGคนตกงานแม้มีงาEmน ก็ยังไม่พอจะกิAmชีวิตFต้องดิ้นรน..ให้พ้Gนวันต่อวันอัศจรรCย์จริงหนอประเทศเราจ้องจะโกFง จ้องจะกินกันไม่Gเคยอิ่มแม้สังขาEmรใกล้จะสิ้น ก็กินAmอยู่เหลือแค่เพีFยงประชาชนอย่างกูG..(ที่ต้องดิ้Am | Gนรน)

Am | Am |F | F |G | G |Am | Am |
Am | Am |F | F |G | G |Am | Am |

* | ** | *** | *** |

ที่ต้องดิ้นFรน และอดทนสู้G ในยุคกู 4.Am0

เหลือแค่เพีFยงประชาชนอย่างกูG..ที่ต้องดิ้นFรน และอดทนสู้G ในยุคกู 4.0

Am | Am | F | F | G | G | Am | Am | ( x4 )
Am |คอร์ดเพลง 4.0 ยุคกู(กู้) วุฒิ ป่าบอน

เนื้อเพลง 4.0 ยุคกู(กู้) วุฒิ ป่าบอน เศรษฐกิจยุคนี้ ใครๆก็ดิ้นรน คงไม่พ้นคนจนอย่างเรา ไม่ได้เรียนจบสูง เพราะมัวแต่จูงควาย เลยต้องขายแรงงานอย่างนี้ คนที่มี ก็มีล้น คนที่จน ก็มากหลาย ขอแค่ไม่อดตาย ก็ดี๊ดี วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี ทุกวันนี้ยังไม่มีที่ทำงาน กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ต่างดิ้นรนขวนขวายเข้าไปอยู่เมืองกรุง มึงไปทำไม? อยู่บ้านนอกก็อดตาย มึงไปทำไม? กูไปขายแรงงาน มึงไปทำไม? เพราะอยู่ที่ไหนมึงก็ตาย มึงไปทำไม? เพราะกูไม่อยากอดตาย กูไปหางาน ยุคสมัย 4 0 เพิ่มพูนคนตกงาน แม้มีงาน ก็ยังไม่พอจะกิน ชีวิตต้องดิ้นรน ให้พ้นวันต่อวัน อัศจรรย์จริงหนอประเทศเรา จ้องจะโกง จ้องจะกินกันไม่เคยอิ่ม แม้สังขารใกล้จะสิ้น ก็กินอยู่ เหลือแค่เพียงประชาชนอย่างกู (ที่ต้องดิ้นรน) ที่ต้องดิ้นรน และอดทนสู้ ในยุคกู 4 0 เหลือแค่เพียงประชาชนอย่างกู ที่ต้องดิ้นรน และอดทนสู้ ในยุคกู 4 0