ใจ(ไม่)ร้าย

 Yes’Sir Days สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ใจไม่ร้าย Yes’Sir Days เยสเซอร์เดส์
เนื้อร้อง: ปิยวัฒน์ มีเครือทำนอง: ประทีป สิริอิสสระนันท์เรียบเรียง: Yessir days, ประทีป สิริอิสสระนันท์ดนตรี: สังกัดค่าย: genie records

Am7 G | Em F |
Am7 G | Em F |

 Am7  อยากให้มันชิGน แต่มันก็ยัEmงไม่ชินสักทีFmaj7 Am7  เจ็บมาเท่าไรG ก็เจ็บมานาEmนจนถึงวันนี้Fmaj7   มีบ้างไหFmaj7มหัวใจดี ๆ   ถ้าใครเห็นช่วยบอกฉันที..   Am

 Cmaj7  เมื่อได้เจอเธอ ก็ตอบคำถามGที่มีในใจ Cmaj7  กับใจเดิม ๆ ก็กลายเป็นเธอGที่รับมันไว้   เธอทำให้ฉันไFmaj7ด้เริ่มต้นใหม่   แค่อยากจะถาAmมเธอให้แน่ใจ

คือเธอใช่ไหมที่จะไม่ใจCร้าย..คือเธอใช่ไหมที่ฉันจะรักGได้..จะให้ไปหมดAmใจ จะให้ไปหมดตัวถ้าเธอไม่ใจFmaj7ร้าย

Am G | Fmaj7 |

 G  ไม่ได้ลังเล แต่อยากจะขอแค่ความมั่นใจ G  ไม่อยากเอาคืน ถ้าเธอได้ใจของฉันเก็บไว้   แค่เธอย้ำFmaj7ให้ฉันมั่นใจ   และบอกได้ไหAmมว่ามันใช่เธอ..

* |

Dm Em |

 F  แค่อยากจะรักเธอให้นาAmaj7

Dm Em |

 F  แค่บอกกับฉัน ให้ฉันมั่นใGจ ให้ฉันมั่นใจG#

Fmaj7 | Fmaj7 |Fmaj7 | G An |
Fmaj7 | Fmaj7 |Am | Fmaj7 | G |

* |

ไม่ใจCร้าย...ให้ฉันรักGได้...จะให้Amไปหมดใจ จะให้ไปหมดตัว..โหF..ขอได้โปรดอย่าใจร้าย

Am G | Fmaj7 | ( x2 )คอร์ดเพลง ใจไม่ร้าย Yes’Sir Days เยสเซอร์เดส์

เนื้อเพลง ใจไม่ร้าย Yes’Sir Days เยสเซอร์เดส์ อยากให้มันชิน แต่มันก็ยังไม่ชินสักที เจ็บมาเท่าไร ก็เจ็บมานานจนถึงวันนี้ มีบ้างไหมหัวใจดีๆถ้าใครเห็นช่วยบอกฉันที เมื่อได้เจอเธอ ก็ตอบคำถามที่มีในใจ กับใจเดิมๆก็กลายเป็นเธอที่รับมันไว้ เธอทำให้ฉันได้เริ่มต้นใหม่ แค่อยากจะถามเธอให้แน่ใจ คือเธอใช่ไหมที่จะไม่ใจร้าย คือเธอใช่ไหมที่ฉันจะรักได้ จะให้ไปหมดใจ จะให้ไปหมดตัว ถ้าเธอไม่ใจร้าย ไม่ได้ลังเล แต่อยากจะขอแค่ความมั่นใจ ไม่อยากเอาคืน ถ้าเธอได้ใจของฉันเก็บไว้ แค่เธอย้ำให้ฉันมั่นใจ และบอกได้ไหมว่ามันใช่เธอ แค่อยากจะรักเธอให้นาน แค่บอกกับฉัน ให้ฉันมั่นใจ ให้ฉันมั่นใจ ไม่ใจร้าย ให้ฉันรักได้ จะให้ไปหมดใจ จะให้ไปหมดตัว โห ขอได้โปรดอย่าใจร้าย