ยืนยันคำเก่า

 แจ็ค ลูกอีสาน ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยืนยันคำเก่า ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์ x แจ็ค ลูกอีสาน
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยุ้ย มานะศักดิ์เรียบเรียง: เอ็ม​ นา​โนน​, ยศ​ดนัย​ ภู่​ทองดนตรี: ยศ​ดนัย​ ภู่​ทอง, กุม​ภ​กรรณ, Mr.Heikkie, อ.โน​ชา​นน​ ชินราช, อ.ยา​ นาโดมโปรดิวเซอร์: ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์ติดต่องานแสดง: 0629491163

Bm | G F#m |

ฟ้าถล่Bmม ดินทะลาย ยุคสมัF#mยต่อให้เปลี่ยนน้ำทะเลGสิเหือดแห้งนกอีแฮ้Emงจนอดตาย หัวใจกะบ่เคยเปลี่ยน

จากคำBmว่าคึดฮอด ยังคึดฮอF#mดทุกเรื่องราวตั้งแต่มื้อGที่สองเฮา..หมั่นหมายกัEmนด้วยคำAสัญญD

ลูบผBmม นอนหนุนตัก ไออุ่นฮัGก..ยัAงบ่ซBmแก้มน้อGงที่เคยหอม อ้อมแขนอ้Emาย..ที่F#mเคยกอBmยังคึดฮอEmดอ้ายอF#mยู่บ่เBm | Bmซา..

ยังยืนยันคำเก่Gา ทุกอย่าAงยังเป็นคือF#mเก่าทั้งที่ฮู้Em..ว่าอ้าAยมีคนใหม่แล้Dจักสิเฮ็ดแนวใด๋คือว่า ยังEmฮักอ้าF#mยคือเก่Gถึงเฮาสิมีน้ำF#mตา กะอย่าตั้ว คนมันซั่Emเต็มใจเจ็F#mบกะอย่าหัวมันเถBmาะเต็มใจเจ็F#7บกะอย่าหัวมันBmเถาะ

G F#7 | Bm |G F#7 | Bm |Em F#m | Bm |

มาเด้อขวัญเอBmย ไปลี้อยู่ไสA กะมาเด้อขวัญมGไปลี้อยู่ท่งพงไพF#7ร หลงไปอยู่ผีป่าช้Emก็มาน่ะขวัญน่F#mะ กลับมาเด้อขวัญเBm Aอย..

 G  เป็นหยังต้องไปฮักเขF#mา ทั้ง ๆ ที่เป็นแฟนเก่Bm   คนที่ห่วงเจ้ากะมีA คือบ่ตี่ตาเบิ่งแหGน่   เป็นหยังบ่มักคนแคF#mร์เจ้า..   ฮะโอ๊ะฮะโอโอ้โอ โอ้หนอ..

Bm A | G F#7 |
Bm A | G F#7 |

* |

G | Em F#7 |
G F#7 | Em F#m Bm | Em F#m Bm |คอร์ดเพลง ยืนยันคำเก่า ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์ x แจ็ค ลูกอีสาน

เนื้อเพลง ยืนยันคำเก่า ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์ x แจ็ค ลูกอีสาน ฟ้าถล่ม ดินทะลาย ยุคสมัยต่อให้เปลี่ยน น้ำทะเลสิเหือดแห้ง นกอีแฮ้งจนอดตาย หัวใจกะบ่เคยเปลี่ยน จากคำว่าคึดฮอด ยังคึดฮอดทุกเรื่องราว ตั้งแต่มื้อที่สองเฮา หมั่นหมายกันด้วยคำสัญญา ลูบผม นอนหนุนตัก ไออุ่นฮัก ยังบ่ซา แก้มน้องที่เคยหอม อ้อมแขนอ้าย ที่เคยกอด ยังคึดฮอดอ้ายอยู่บ่เซา ยังยืนยันคำเก่า ทุกอย่างยังเป็นคือเก่า ทั้งที่ฮู้ ว่าอ้ายมีคนใหม่แล้ว จักสิเฮ็ดแนวใด๋คือว่า ยังฮักอ้ายคือเก่า ถึงเฮาสิมีน้ำตา กะอย่าตั้ว คนมันซั่ว เต็มใจเจ็บกะอย่าหัวมันเถาะ เต็มใจเจ็บกะอย่าหัวมันเถาะ มาเด้อขวัญเอย ไปลี้อยู่ไส กะมาเด้อขวัญมา ไปลี้อยู่ท่งพงไพร หลงไปอยู่ผีป่าช้า ก็มาน่ะขวัญน่ะ กลับมาเด้อขวัญเอย เป็นหยังต้องไปฮักเขา ทั้งๆที่เป็นแฟนเก่า คนที่ห่วงเจ้ากะมี คือบ่ตี่ตาเบิ่งแหน่ เป็นหยังบ่มักคนแคร์เจ้า ฮะโอ๊ะฮะโอโอ้โอ โอ้หนอ