สุดจุดปุ๊ด

 แซ็ค ชุมแพ ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สุดจุดปุ๊ด แซ็ค ชุมแพ
เนื้อร้อง/ทำนอง: เอ๊ะ ต้นไม้มิวสิคเรียบเรียง: อานนท์ เชื้อบุญมาสังกัดค่าย: Tonmai Music (ต้นไม้มิวสิค)

F#m D | A E |
F#m D | A E |

มื้F#mอนี้บ่แม่นมื้อDดี  มื้อAนี้เจ้ามาบอกลEมื้F#mอนี้มื้อเสียน้ำตDา  มื้อAนี้เจ้าว่าเฮาเลิกกัEน..

สุดF#mจุดปุ๊ด ขาDดจั๊ดปั๊ดความฮักAถืกซัดตัดขาEดจนหวิ่งเจ้F#mาบ่งึด..อ้ายเลยDจักนิดใจAดำปิ๊ด บ่เป็นคือคิEด..บ่เป็นคือคิดไว้เลA Eย..

กระอัF#mก กระอัก จุกในDความฮักสะอึF#mก สะอื้น ไห้อย่าDงบักคัEกะเจ็Aบ กะทุกข์ กะคนEมันฮักกะด้Dอ..กะบ่Aมีแล้ว บอก IE Love Youกะบ่F#mมีแล้ว บอก ID Miss YoEuกะบ่Aคือแล้ว คั่นบ่Eได้อยู่ กะฮู้Dบ่บุSo Much LovEe ข่อย So Much Love เจ้Aา..

ไสF#mทางไส ไสDทางไป..ปัวAหัวใจให้ส่วEบ่ซั่นใจมอF#mดม้วยร่วงตายลงDกับหม่องก้อนใจAคงแตกสลาE(ด้วยคำว่าลF#mา ลา ลDาจาก ใจAขาดจุดปุEด)

D | C#m |Bm E | A |
D | C#m F#m |Bm D | E |

* | ** | *** | *** |

ด้วยคำว่าลF#mา ลา ลDาจาก ใจAขาดจุดปุEข่อย So Much Love เจ้า

F#m D | A E | ( x2 ) | A |คอร์ดเพลง สุดจุดปุ๊ด แซ็ค ชุมแพ

เนื้อเพลง สุดจุดปุ๊ด แซ็ค ชุมแพ มื้อนี้บ่แม่นมื้อดี มื้อนี้เจ้ามาบอกลา มื้อนี้มื้อเสียน้ำตา มื้อนี้เจ้าว่าเฮาเลิกกัน สุดจุดปุ๊ด ขาดจั๊ดปั๊ด ความฮักถืกซัดตัดขาดจนหวิ่ง เจ้าบ่งึด อ้ายเลยจักนิด ใจดำปิ๊ด บ่เป็นคือคิด บ่เป็นคือคิดไว้เลย กระอัก กระอัก จุกในความฮัก สะอึก สะอื้น ไห้อย่างบักคัก กะเจ็บ กะทุกข์ กะคนมันฮักกะด้อ กะบ่มีแล้ว บอก I Love You กะบ่มีแล้ว บอก I Miss You กะบ่คือแล้ว คั่นบ่ได้อยู่ กะฮู้บ่บุ So Much Love ข่อย So Much Love เจ้า ไสทางไส ไสทางไป ปัวหัวใจให้ส่วง บ่ซั่นใจมอดม้วยร่วงตายลงกับหม่อง ก้อนใจคงแตกสลาย (ด้วยคำว่าลา ลา ลาจาก ใจขาดจุดปุด) ด้วยคำว่าลา ลา ลาจาก ใจขาดจุดปุด ข่อย So Much Love เจ้า