อ้อล้อ (อ้อร้อ)

 วงซูซู เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อ้อล้อ วงซูซู
สังกัดค่าย: Rose Media & Entertainment (โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์)

 G  อ้อล้Cอ.. G  อ้อล้Cอ..

G |

นานGไปหน่อยแล้วหนาเธอปล่อยให้ฉัCนได้แต่นั่งคอGคอGยจนเมื่อยปวดหลังแต่ว่าความหวัAmงนั้นยังห่างไกD

เนิ่นนานไปG หัวใจมันเจ็Emเนิ่นนานไBmป รสชาติมันกร่Emอยว่าคอย ว่าเฝ้Bmา.. ว่าเหงCา ว่ารDอ้อล้อ.. อ้อล้อ..

หรือมัGนจะมากไปไหมที่บอกว่ารักCเธอจนหมดใGหรือมีGคนอื่นอีกไหมที่บอกว่ารักAmเธอมากกว่าฉัD

เปิดให้ดูGหัวใจเธอหน่Emอยให้เธอดูBmหัวใจฉันหน่Emอยว่าคอย ว่าเฝ้Bmา.. ว่าเหงCา ว่ารDอ้อล้อ..

ขอCเพียงคำคำเดียGว่ารักจากเธAmอ เท่านั้นก็พDขอCเพียงคำคำเดียGจะนานเท่าไรAm เท่านั้นก็รDแต่Gอย่ามาพูดปEmด.. ไม่Bmใช่เด็กแล้วนEmแบDหัวใจออกมCา.. แบAหัวใจออกมDา..(บอกมาเถิด)

G | C G |G | Am D |
G Em | Bm Em |
Bm C | D | D |

* |

นานGอีกหน่อยไม่ไหวคงแตกสลาCย คงไหวสั่นคลอGใจGฉัน ให้แน่ ให้นอนจะหย่อนลงไว้AmในโหลยาดอD

เก็บเอาไว้Gให้เธอมาดื่Emม เก็บเอาไว้Bmไม่ให้มันเน่Emว่าคอย ว่าเฝ้Bmา.. ว่าเหงCา ว่ารDอ อ้อล้อ..

เก็บเอาไว้Gให้เธอมาดื่Emม เก็บเอาไว้Bmไม่ให้มันเน่Emว่าคอย ว่าเฝ้Bmา.. ว่าเหงCา ว่ารDอ ว่ารออ้อล้อ.. รอเธGอ..คอร์ดเพลง อ้อล้อ วงซูซู

เนื้อเพลง อ้อล้อ วงซูซู อ้อล้อ อ้อล้อ นานไปหน่อยแล้วหนา เธอปล่อยให้ฉันได้แต่นั่งคอย คอยจนเมื่อยปวดหลัง แต่ว่าความหวังนั้นยังห่างไกล เนิ่นนานไป หัวใจมันเจ็บ เนิ่นนานไป รสชาติมันกร่อย ว่าคอย ว่าเฝ้า ว่าเหงา ว่ารอ อ้อล้อ อ้อล้อ หรือมันจะมากไปไหม ที่บอกว่ารักเธอจนหมดใจ หรือมีคนอื่นอีกไหม ที่บอกว่ารักเธอมากกว่าฉัน เปิดให้ดูหัวใจเธอหน่อย ให้เธอดูหัวใจฉันหน่อย ว่าคอย ว่าเฝ้า ว่าเหงา ว่ารอ อ้อล้อ ขอเพียงคำคำเดียว ว่ารักจากเธอ เท่านั้นก็พอ ขอเพียงคำคำเดียว จะนานเท่าไร เท่านั้นก็รอ แต่อย่ามาพูดปด ไม่ใช่เด็กแล้วนะ แบหัวใจออกมา แบหัวใจออกมา (บอกมาเถิด) นานอีกหน่อยไม่ไหว คงแตกสลาย คงไหวสั่นคลอน ใจฉัน ให้แน่ ให้นอน จะหย่อนลงไว้ในโหลยาดอง เก็บเอาไว้ให้เธอมาดื่ม เก็บเอาไว้ไม่ให้มันเน่า ว่าคอย ว่าเฝ้า ว่าเหงา ว่ารอ อ้อล้อ เก็บเอาไว้ให้เธอมาดื่ม เก็บเอาไว้ไม่ให้มันเน่า ว่าคอย ว่าเฝ้า ว่าเหงา ว่ารอ ว่ารอ อ้อล้อ รอเธอ