ยอมปล่อย

 อาม ชุติมา ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยอมปล่อย อาม ชุติมา
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาม ชุติมาเรียบเรียง: โคกอีโด่ย HD สตูดิโอ

C | F |C | G |

Em | Am G |F G | C | G |

หลอCยไปคยกัยเขาตั้งแต่มื้อใAmด๋น้อFงสิได้เตรียมใจเอาไว้GทันคบCกับเขาดนแล้วคือบ่บอAmกกัน  Gว่าอ้าFยปันใจให้เขGา แล้วเฮาก็Cจบ

อยาCกสิฮู้ว่าอ้ายนั้นคิดจั่งใAmด๋อ้าFยคือบ่เลือกไผ ตัดใจสักGคนถึCงน้องสิมาก่อนกะบ่อยาAmกทน..ให้คนFหลายใจคบไว้G เผื่อเลือก เผื่อCถิ่ม

ฮู้บ่Dm.. น้องเจ็บส่ำEmใด๋แค่คนหลายใจF บ่เก็บไว้ บ่อยากเอG

น้องยอCมปล่อย..ให้อ้าEmยไปคบกับเขAmคำGว่าเฮาC..น้องบ่Emอยากใช้ฮ่วมAmไผ    Gลืมน้องCสา ลืมเรื่Emองที่ยังฝัAmงใจ   Gจากนี้ไปF.. คำว่าเราGให้ใช้กับเขาCแทน   (G)

C Em | Am G |F | G |

Em | Am G |F G | C |

* | ** | ** |

ลืมน้องสCา ลืมเรื่Emองที่ยังฝังAmใจ..  Gจากนี้ไปF.. ให้อ้าGยไปคบกัF Fm | Cนสา..

C | Em |F G | C | C |คอร์ดเพลง ยอมปล่อย อาม ชุติมา

เนื้อเพลง ยอมปล่อย อาม ชุติมา หลอยไปคยกัยเขาตั้งแต่มื้อใด๋ น้องสิได้เตรียมใจเอาไว้ทัน คบกับเขาดนแล้วคือบ่บอกกัน ว่าอ้ายปันใจให้เขา แล้วเฮาก็จบ อยากสิฮู้ว่าอ้ายนั้นคิดจั่งใด๋ อ้ายคือบ่เลือกไผ ตัดใจสักคน ถึงน้องสิมาก่อนกะบ่อยากทน ให้คนหลายใจคบไว้ เผื่อเลือก เผื่อถิ่ม ฮู้บ่ น้องเจ็บส่ำใด๋ แค่คนหลายใจ บ่เก็บไว้ บ่อยากเอา น้องยอมปล่อย ให้อ้ายไปคบกับเขา คำว่าเฮา น้องบ่อยากใช้ฮ่วมไผ ลืมน้องสา ลืมเรื่องที่ยังฝังใจ จากนี้ไป คำว่าเราให้ใช้กับเขาแทน ลืมน้องสา ลืมเรื่องที่ยังฝังใจ จากนี้ไป ให้อ้ายไปคบกันสา