วิ่งหนีออกไปด้วยความไวสองมัค

 AYLA สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง วิ่งหนีออกไปด้วยความไวสองมัค AYLA
เนื้อร้อง/ทำนอง: KUMPANAT SIMUANGPHANเรียบเรียง: AYLAติดต่องานแสดง: 0904294835, 0858717165

E | B |C#m | A Am |

อยากจะลืมEเรื่องราว..ที่เคยได้ผ่าBนเข้ามาที่ทําให้C#mมีนํ้าตา มันทําฉันเจ็A

แต่อยF#mากจะลืมเท่าไC#mร ก็เหมือนเก่ายัF#mงคงจําเรื่องเรAา..จนวันนี้B

แม้Eเวลาจะผ่านไปเท่าไรแต่แผลBในใจไม่อาจจะลบมันและทุกC#m ๆ ความทรงจํAมันยํ้Bาให้ฉันต้องหนีEไปให้ไกล..จากความทุกข์ทนแต่ภาBพเธอยังวน..กลับมาทุกทีอยากลC#mบเรื่องราวที่มีA..

ตอนนี้Amไม่อยากจะเก็C#mบมันเอาไว้มันเจ็G#mบเกินทนไหว หลุดพ้C#mนมันไปสักทีแค่อยากจะหนีAความทรมาB

E | B |C#m | A B |
E | B |C#m | A Am |

* | ** |

ในตอนนี้B..

แม้Eเวลาจะผ่านไปเท่าไรแค่อยากลBบเรื่องราวที่เคC#mยมีเธอมาที่เคAยมีน้ำตา

มันยํ้Bาให้ฉันต้องหนีEไปให้ไกล..จากความทุกข์ทนแต่ภาBพเธอยังวน..กลับมาทุกทีอยากลC#mบเรื่องราวที่มีA..อยากหนีAmมันไป ให้ลืEมเรื่องราวที่เคยได้ผ่าBนเข้ามาที่ทําให้มีC#mนํ้าตา ที่ทําฉันเจ็Aบ..Am | Eชํ้า..คอร์ดเพลง วิ่งหนีออกไปด้วยความไวสองมัค AYLA

เนื้อเพลง วิ่งหนีออกไปด้วยความไวสองมัค AYLA อยากจะลืมเรื่องราว ที่เคยได้ผ่านเข้ามา ที่ทําให้มีนํ้าตา มันทําฉันเจ็บ แต่อยากจะลืมเท่าไร ก็เหมือนเก่า ยังคงจําเรื่องเรา จนวันนี้ แม้เวลาจะผ่านไปเท่าไร แต่แผลในใจไม่อาจจะลบมัน และทุกๆความทรงจํา มันยํ้าให้ฉันต้องหนีไปให้ไกล จากความทุกข์ทน แต่ภาพเธอยังวน กลับมาทุกที อยากลบเรื่องราวที่มี ตอนนี้ไม่อยากจะเก็บมันเอาไว้ มันเจ็บเกินทนไหว หลุดพ้นมันไปสักที แค่อยากจะหนีความทรมาน ในตอนนี้ แม้เวลาจะผ่านไปเท่าไร แค่อยากลบเรื่องราวที่เคยมีเธอมา ที่เคยมีน้ำตา มันยํ้าให้ฉันต้องหนีไปให้ไกล จากความทุกข์ทน แต่ภาพเธอยังวน กลับมาทุกที อยากลบเรื่องราวที่มี อยากหนีมันไป ให้ลืมเรื่องราว ที่เคยได้ผ่านเข้ามา ที่ทําให้มีนํ้าตา ที่ทําฉันเจ็บ ชํ้า


มัค คือ สัดส่วนของความเร็วต่อความเร็วเสียง มัค 1 เท่ากับความเร็ว 1,225.04 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง แต่ไม่ว่าเราจะวิ่งหนีได้เร็วสักแค่ไหน ก็หนีความรู้สึกตัวเองไม่ได้