ฉันกลัว

 WHATFALSE สตริง อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฉันกลัว WHATFALSE (วอทฟอลซ์)
เนื้อร้อง/ทำนอง: Surawat Chitsala (Whatfalse)ติดต่องานแสดง: 0817711351

E G#m | A B |
E G#m | A B |

 E  ฉันเกลียดเสียงรG#7ถ เสียงของเครื่องยC#mนต์   เกลียดควาBมห่างไกลบนถนA   เกลียดใG#mจของคน..ที่คอF#mย..จะเปลี่ยนแปBลง

 E  ฉันเกลียดเสียงรถไG#7ฟ เสียงของเครื่องบิC#m   เพราะทุกครั้Bงทุกคราวที่ได้ยิA   เสียงมัG#mน..ยิ่งทำใF#m Bห้ฉัน..     ฉันEกลัว..B

กลัวพาเธอไE G#mป..         ไปไกลแสนAไกล  BกลัวพาเธอไE G#mป..         พาไปทั้งตัวและหัวAใจ   BกลัวพาเธอไE G#mป..         ค่อย ๆ ห่างไกลฉันAไป   B(แล้วไม่กลับมา)

E G#m | A B |
E G#m | A B |

 E  ฉันเกลียดนาทีG#7ที่ต้องเอ่ยคำร่ำลC#m   ในใจBแสนอ้างว้างแต่ต้องบอA   สัญญB#mา..ว่าจะรอF#mเธอ.. B

 E  และเกลียดเวลานี้G#7ที่ไม่มีเธC#m   เหม่อมองท้องฟ้Bาและที่เดิม ที่เคAยมีเรG#m   มันช่างเงียบเF#m Bหงา..      ฉันEกลัว..  B

* | * |

E G#m | A B |

แล้วไม่กลับมE G#m | A Bา..ก็กลัวเธอไม่กลับมEา..คอร์ดเพลง ฉันกลัว WHATFALSE (วอทฟอลซ์)

เนื้อเพลง ฉันกลัว WHATFALSE (วอทฟอลซ์) ฉันเกลียดเสียงรถ เสียงของเครื่องยนต์ เกลียดความห่างไกลบนถนน เกลียดใจของคน ที่คอย จะเปลี่ยนแปลง ฉันเกลียดเสียงรถไฟ เสียงของเครื่องบิน เพราะทุกครั้งทุกคราวที่ได้ยิน เสียงมัน ยิ่งทำให้ฉัน ฉันกลัว กลัวพาเธอไป ไปไกลแสนไกล กลัวพาเธอไป พาไปทั้งตัวและหัวใจ กลัวพาเธอไป ค่อยๆห่างไกลฉันไป (แล้วไม่กลับมา) ฉันเกลียดนาทีที่ต้องเอ่ยคำร่ำลา ในใจแสนอ้างว้างแต่ต้องบอก สัญญา ว่าจะรอเธอ และเกลียดเวลานี้ที่ไม่มีเธอ เหม่อมองท้องฟ้าและที่เดิม ที่เคยมีเรา มันช่างเงียบเหงา ฉันกลัว แล้วไม่กลับมา ก็กลัวเธอไม่กลับมา