เจ็บจริง

 Atom ชนกันต์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เจ็บจริง Atom อะตอม ชนกันต์ รัตนอุดม
เนื้อร้อง: อะตอม ชนกันต์ รัตนอุดมทำนอง: Atom ชนกันต์สังกัดค่าย: Whitemusic

G | G |Em | Em |C | C |D | D |

ถ้าไม่อยากเจ็บจริGง.. อย่ายิ้มให้ผEmม..ไม่อยากทำใจคุณให้ร้าวCระบม..ได้โปรดอย่าทำให้ผมDหลงคุณ

โปรดอย่าเข้าใจผิดเพี้Gยน..ที่เห็นเงียบ ๆ อย่างนั้Emน..จริง ๆ ผมมองคุณอยู่Cเหมือนกัน..แต่ห่วงว่าคุณจะไม่Dปลอดภัย

เพราะผมยังคงAmโกรธ ยังคงBmแค้น..ใครCต่อใครที่แล้วGมาที่ทำผAmมเจ็บ ทุรนทุBmราย และมีน้ำDตา..

อย่าให้ผมลงที่คุณเลGอย่าให้ผมทำให้คุณเจ็บEmใจอย่าให้อารมณ์ที่ยังค้าCงข้างในอย่าให้ผมใช้มันทำร้ายDคุณอย่าให้ผมลงที่คุณเลGที่ใครเขาทำให้ผมเจ็บใEmไม่อยากให้คุณต้องรับCเอาไว้ถ้าไม่อยากเจ็บจริD#ง..โปรดอย่ายิ้Dมให้ผมเลG

* | ** | *** |

C | Bm |Am | G |
C | Bm |D | D |

อย่าให้ผมลงที่คุณเลGอย่าให้ผมทำให้คุณเจ็บใEmอย่าให้อารมณ์ที่ยังค้าCงข้างในอย่าให้ผมใช้มันทำร้ายคุD

*** |คอร์ดเพลง เจ็บจริง Atom อะตอม ชนกันต์ รัตนอุดม

เนื้อเพลง เจ็บจริง Atom อะตอม ชนกันต์ รัตนอุดม ถ้าไม่อยากเจ็บจริง อย่ายิ้มให้ผม ไม่อยากทำใจคุณให้ร้าวระบม ได้โปรดอย่าทำให้ผมหลงคุณ โปรดอย่าเข้าใจผิดเพี้ยน ที่เห็นเงียบๆอย่างนั้น จริงๆผมมองคุณอยู่เหมือนกัน แต่ห่วงว่าคุณจะไม่ปลอดภัย เพราะผมยังคงโกรธ ยังคงแค้น ใครต่อใครที่แล้วมา ที่ทำผมเจ็บ ทุรนทุราย และมีน้ำตา อย่าให้ผมลงที่คุณเลย อย่าให้ผมทำให้คุณเจ็บใจ อย่าให้อารมณ์ที่ยังค้างข้างใน อย่าให้ผมใช้มันทำร้ายคุณ อย่าให้ผมลงที่คุณเลย ที่ใครเขาทำให้ผมเจ็บใจ ไม่อยากให้คุณต้องรับเอาไว้ ถ้าไม่อยากเจ็บจริง โปรดอย่ายิ้มให้ผมเลย อย่าให้ผมลงที่คุณเลย อย่าให้ผมทำให้คุณเจ็บใจ อย่าให้อารมณ์ที่ยังค้างข้างใน อย่าให้ผมใช้มันทำร้ายคุณ