ปล่อยปาก

 Atom ชนกันต์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ปล่อยปาก Atom อะตอม ชนกันต์ รัตนอุดม
เนื้อร้อง: อะตอม ชนกันต์ รัตนอุดมทำนอง: Atom ชนกันต์สังกัดค่าย: Whitemusic

A# | F |D# | D#m |

A# | F/A |D# | D#m |
A# | F/A |D# | D#m |

 A#  เพื่อนคนนึงได้เข้ามาถาF/Aมด้วยความเป็นห่วง   เห็นฉันร้อD#งไห้ ใครก็รู้D#mว่าเราเพิ่งจบกัน

 A#  ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ใคF/Aรมาปลอบทั้งนั้น   ฉันไม่D#มีทางจะบอก   ใครจะอยาD#mกยอมรับว่าอ่อนแอ

ฉันA#แข็งแรงดี อย่าห่วงเลยไม่F/Aต้องกังวลเลยเพื่อนเอยแค่D#คน ๆ เดียว..ไม่มีทาD#mงทำให้ฉันล้มลง

ปล่อA#ยเธอไปแล้ว อย่F/Aาห่วงเลย สบายมาก ๆD#ฉัน ไม่รักD#mใครมากกว่าตัวเองแต่A#ในใจร้อง ปล่อF/Aยเธอไปได้เพียงแค่ปาD#ทั้งใจD#mยังรักเธอมาFกเหมือนเดิ(A#)

A# | F/A |D# | D#m |

 A#  ไม่เป็นไร แค่เรื่องเล็กน้อF/Aย ไม่ต้องเป็นห่วง   ฉันไม่คิD#ดมาก อยู่คนเดีD#mยวเหมือนเดิมจะเป็นไร

 A#  อย่าให้ใครรู้จริง ๆ ข้างในF/Aยังเจ็บแค่ไหน   ทุกคืD#นยังนอนไม่หลับ   ยังไม่อาD#mจยอมรับว่าเธอลา

* | ** |

 F#  อย่าเป็นคนแพ้C# ที่ต้องให้ใครมาปลอบ F#  ชีวิตเรายังต้องใช้C# ยังไงต้องลุกเองให้ไหF#   แม้วันหนึ่งเธC#อจะเคยสำคัญเท่าไหร่   ก็ต้องฝืF#น ต้องทนให้ไหว   จะยังรัFกเธออย่างไร ไม่มีวันให้ใครได้รู้

** | ** |คอร์ดเพลง ปล่อยปาก Atom อะตอม ชนกันต์ รัตนอุดม

เนื้อเพลง ปล่อยปาก Atom อะตอม ชนกันต์ รัตนอุดม เพื่อนคนนึงได้เข้ามาถามด้วยความเป็นห่วง เห็นฉันร้องไห้ ใครก็รู้ว่าเราเพิ่งจบกัน ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ใครมาปลอบทั้งนั้น ฉันไม่มีทางจะบอก ใครจะอยากยอมรับว่าอ่อนแอ ฉันแข็งแรงดี อย่าห่วงเลย ไม่ต้องกังวลเลยเพื่อนเอย แค่คนๆเดียว ไม่มีทางทำให้ฉันล้มลง ปล่อยเธอไปแล้ว อย่าห่วงเลย สบายมากๆฉัน ไม่รักใครมากกว่าตัวเอง แต่ในใจร้อง ปล่อยเธอไปได้เพียงแค่ปาก ทั้งใจยังรักเธอมากเหมือนเดิม ไม่เป็นไร แค่เรื่องเล็กน้อย ไม่ต้องเป็นห่วง ฉันไม่คิดมาก อยู่คนเดียวเหมือนเดิมจะเป็นไร อย่าให้ใครรู้จริงๆข้างในยังเจ็บแค่ไหน ทุกคืนยังนอนไม่หลับ ยังไม่อาจยอมรับว่าเธอลา อย่าเป็นคนแพ้ ที่ต้องให้ใครมาปลอบ ชีวิตเรายังต้องใช้ ยังไงต้องลุกเองให้ไหว แม้วันหนึ่งเธอจะเคยสำคัญเท่าไหร่ ก็ต้องฝืน ต้องทนให้ไหว จะยังรักเธออย่างไร ไม่มีวันให้ใครได้รู้