กูเป็นมาเบิดแล้ว

 น้ำแข็ง ทิพวรรณ ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กูเป็นมาเบิดแล้ว น้ำแข็ง ทิพวรรณ
เนื้อร้อง/ทำนอง: น้ำแข็ง ทิพวรรณเรียบเรียง: น้ำไวน์ ล้อมเดชดนตรี: กรวิชญ์ ภารบูรณ์, ออม กีตาร์เหล็ก, เบสท์ ท่อโม, นำแหน่ สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0657011638

A | G#m |F#m G#m | A B |

กะผ่าEนอีหยังมาหลG#mาย..แล้C#mว..กะพ้อAมาเบิดสุแนBวแล้วบ่Eแม่นบ้อทั้งเจ้าชู้A ทั้งหลายBใจเฮ็ดมึงไG#mห้ เสียใจB.. น้ำC#mตาคลอมึงสิทF#mนต่อไปสั่นบ้Bอ คำหมู่Eเว้ามา

กะเลยว่Eา..คำว่าฮัG#mก มันยอมทุกอย่างอีหC#mลีละสูสูบ่ได้Aเป็นกูB สูบ่ฮู้Eดอกเอาจั่งซี้A กูสิเว้าBสู่ฟังว่าเป็นหยัG#mงกูคือฮัBก ทั้ง ๆ ที่เขC#mาหลายใจเป็นหยัAงกูคือทนเขาได้B มันเป็นแบบนี้E..

กะกูเป็นมาเบิดแล้Aคนโง่ คนซั่ว คนบ่ถืกฮัBคนถืกถิ่มถืกป๋G#mา ถืกปล่อยให้มีน้ำตC#mโง่คือควาย ปึAกคือหมา B กูเป็นมาเบิดEแล้วสิปึG#ก..อีAก สิโง่อีก สิเป็นหยัBกะฮักเขาหลายป่านนั่G#mน สิให้เฮ็ดจั่งใด๋C#mกะย้อนว่าฮักเขาหลA Bาย..    จั่งใด๋Eกะยอม

A B | G#m C#m |A B | E G# |
A B | G#m C#m |A B | E B |

* | ** | ** |

A B | G#m C#m |A B | E | E |คอร์ดเพลง กูเป็นมาเบิดแล้ว น้ำแข็ง ทิพวรรณ

เนื้อเพลง กูเป็นมาเบิดแล้ว น้ำแข็ง ทิพวรรณ กะผ่านอีหยังมาหลาย แล้ว กะพ้อมาเบิดสุแนวแล้วบ่แม่นบ้อ ทั้งเจ้าชู้ ทั้งหลายใจ เฮ็ดมึงไห้ เสียใจ น้ำตาคลอ มึงสิทนต่อไปสั่นบ้อ คำหมู่เว้ามา กะเลยว่า คำว่าฮัก มันยอมทุกอย่างอีหลีละสู สูบ่ได้เป็นกู สูบ่ฮู้ดอก เอาจั่งซี้ กูสิเว้าสู่ฟัง ว่าเป็นหยังกูคือฮัก ทั้งๆที่เขาหลายใจ เป็นหยังกูคือทนเขาได้ มันเป็นแบบนี้ กะกูเป็นมาเบิดแล้ว คนโง่ คนซั่ว คนบ่ถืกฮัก คนถืกถิ่มถืกป๋า ถืกปล่อยให้มีน้ำตา โง่คือควาย ปึกคือหมา กูเป็นมาเบิดแล้ว สิปึก อีก สิโง่อีก สิเป็นหยัง กะฮักเขาหลายป่านนั่น สิให้เฮ็ดจั่งใด๋ กะย้อนว่าฮักเขาหลาย จั่งใด๋กะยอม