ผู้สาวน้อย

 กระต่าย พรรณนิภา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผู้สาวน้อย กระต่าย พรรณนิภา
เนื้อร้อง/ทำนอง: จินนี่ ภูไทเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: ภูไทเร็คคอร์ดติดต่องานแสดง: 0635591464

Am G | F G |
Am G | F |

Am G | F |
Am G | F |

จั่Amงแม่นโพดแม่นโพ บักโมG บักแตงจั่งแม่Fนว่ามักอ้ายแฮงแท้หนอCหัวใจคนAmโสด ๆ กะมี แต่บ่Gคืออ้ายถืFกสเป๊กน้องหลาย แต่อ้าGยผัดมีเขา

แต่Amกะบ่เป็นหยัง ขอเว้าGแปน ๆเขFาบ่ทันสวมแหวน ผูกแขCน ป้อนไข่บ่Amได้จดทะเบียนเป็นสGามีไผน้อFงเข้าใจ.G. ถืกอยู่แม่นบ่C

อ้าDmยกะเป็นผู้บ่าวเขา เขEmากะเป็นผู้สาวอ้ายยัFงบ่ทันได้แต่งงานCกันสิDmถ่าอ้ายอยู่ตรงนี้ แม่Emนสิบ่ถึงฝั่งฝันจั่งFใด๋น้องกะเป็นผู้สาวอ้าGย..

เป็นแค่ผู้สาวน้อFย บ่แม่นเมียน้Gอยความผิดเล็กน้อEmย บาปแหน่ แต่กะบ่Amหลายเฮ็ดจั่งใด๋F มันฮักเบิดใจG ยับยั้งไว้บ่Cอยู่เป็นแค่ผู้สาวน้อFย บ่แม่นเมียน้Gอยสิได้เป็Emนผู้สาวอ้ายแท้บ่Amบู๋คั่นหลูโตDmนกะทักมาดู๋ ๆG ให้ฮู้ว่าพอสิมีCหวัง

จั่Amงแม่นโพดแม่นโพ บักโมG บักแตงจั่งแม่Fนว่ามักเขาแฮงแท้หนCอหัวใจคนAmโสด ๆ กะมี ชี้เอGาซะซายแต่Fกะบ่ม้มอ้าย ตัดใจบ่Gลง

* | ** |

F G | Em Am |F G | C |
F G | Em Am |Dm G | C |

** | ** |

คั่นหลูโตDmนกะทักมาดู๋ ๆG ให้ฮู้ว่าพอสิมีCหวัง

F G | Em Am |Dm G | C |คอร์ดเพลง ผู้สาวน้อย กระต่าย พรรณนิภา

เนื้อเพลง ผู้สาวน้อย กระต่าย พรรณนิภา จั่งแม่นโพดแม่นโพ บักโม บักแตง จั่งแม่นว่ามักอ้ายแฮงแท้หนอหัวใจ คนโสดๆกะมี แต่บ่คืออ้าย ถืกสเป๊กน้องหลาย แต่อ้ายผัดมีเขา แต่กะบ่เป็นหยัง ขอเว้าแปนๆเขาบ่ทันสวมแหวน ผูกแขน ป้อนไข่ บ่ได้จดทะเบียนเป็นสามีไผ น้องเข้าใจ ถืกอยู่แม่นบ่ อ้ายกะเป็นผู้บ่าวเขา เขากะเป็นผู้สาวอ้าย ยังบ่ทันได้แต่งงานกัน สิถ่าอ้ายอยู่ตรงนี้ แม่นสิบ่ถึงฝั่งฝัน จั่งใด๋น้องกะเป็นผู้สาวอ้าย เป็นแค่ผู้สาวน้อย บ่แม่นเมียน้อย ความผิดเล็กน้อย บาปแหน่ แต่กะบ่หลาย เฮ็ดจั่งใด๋ มันฮักเบิดใจ ยับยั้งไว้บ่อยู่ เป็นแค่ผู้สาวน้อย บ่แม่นเมียน้อย สิได้เป็นผู้สาวอ้ายแท้บ่บู๋ คั่นหลูโตนกะทักมาดู๋ๆให้ฮู้ว่าพอสิมีหวัง จั่งแม่นโพดแม่นโพ บักโม บักแตง จั่งแม่นว่ามักเขาแฮงแท้หนอหัวใจ คนโสดๆกะมี ชี้เอาซะซาย แต่กะบ่ม้มอ้าย ตัดใจบ่ลง คั่นหลูโตนกะทักมาดู๋ๆให้ฮู้ว่าพอสิมีหวัง