หนึ่งในดวงใจ (No.1)

 LINDAA สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หนึ่งในดวงใจ LINDAA ลินดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: Jirasin Sriwilaiเรียบเรียง: LINDAA

E | E |C#m | C#m |F#m | F#m |B | B |

จ้อEงมองตากัน.. ใต้แสงจันทร์ส่อC#mงอำพันไพหนึ่F#mงในดวงใจ.. เธอนั้นช่างสุดBจนเกินใคร

จับEมือเคียงกัน.. ดังฝันที่อยาC#mกให้เป็นไปติF#mดตราตรึงใน.. ความฝันของเรB

เราจะผ่G#mานวันที่โหดC#mร้ายเราจะปลอG#mบใจกันไม่ห่างC#mหายอยากตะโกG#mนดัง ๆ ว่าฉัC#mนรักเธอมากมายเป็นคนสุดท้Bาย..

เธอEเพียงคนเดียว ไม่คิดข้องเกี่ยC#mวกับใคร ๆสุF#mขสบายใจ ถึงรู้ว่าเสี่ยBงทำลายใจแต่Eยังจะลอง ไม่รู้ว่าเจ็C#mบเป็นยังไงบอF#mกความในใจ.. ว่าฉันรักเธB

* |

 E  แค่เพียงได้มองจ้องตาก็ละลาย C#m  ทุกคำที่เธอพูดมายังฝังใว้ F#m  ให้เธอเป็นคนสุดท้าย เธอคือที่หนึ่งในใจฉัB E  แค่เพียงไม่เจอนิดหน่อย ก็ฟูมฟาย C#m  หัวใจฉันมันมืดบอดและงมงาย F#m  ให้เธอเป็นคนสุดท้าย เธอคือที่หนึ่งในดวงใจB   เธอคือที่หนึ่งในดวงใจ

E | Esus4 |E | Esus4 |

แต่Eก็เพียงพอ.. ฉันพร้อมสู้ต่C#mอไม่กังวลเพื่F#mอคนบางคน.. ที่รักมากกว่าBดวงใจตน

ฝ่Eาบนทางตัน.. เพราะฉันไม่หวั่C#mนถ้ามีกันเก็F#mบเป็นรางวัล.. ว่าฉันรักเธB

* | ** |

C#m | B |A | A |

เธอคือที่หนึ่งในดวC#m | B | A | Aงใจ..เธอคือที่หนึ่งในดวC#m | B | A | Aงใจ..เธอคือที่หนึ่งในดวC#m | B | A | Aงใจ..เธอคือที่หนึ่งในดวงใEจ..คอร์ดเพลง หนึ่งในดวงใจ LINDAA ลินดา

เนื้อเพลง หนึ่งในดวงใจ LINDAA ลินดา จ้องมองตากัน ใต้แสงจันทร์ส่องอำพันไพ หนึ่งในดวงใจ เธอนั้นช่างสุดจนเกินใคร จับมือเคียงกัน ดังฝันที่อยากให้เป็นไป ติดตราตรึงใน ความฝันของเรา เราจะผ่านวันที่โหดร้าย เราจะปลอบใจกันไม่ห่างหาย อยากตะโกนดังๆว่าฉันรักเธอมากมาย เป็นคนสุดท้าย เธอเพียงคนเดียว ไม่คิดข้องเกี่ยวกับใครๆสุขสบายใจ ถึงรู้ว่าเสี่ยงทำลายใจ แต่ยังจะลอง ไม่รู้ว่าเจ็บเป็นยังไง บอกความในใจ ว่าฉันรักเธอ แค่เพียงได้มองจ้องตาก็ละลาย ทุกคำที่เธอพูดมายังฝังใว้ ให้เธอเป็นคนสุดท้าย เธอคือที่หนึ่งในใจฉัน แค่เพียงไม่เจอนิดหน่อย ก็ฟูมฟาย หัวใจฉันมันมืดบอดและงมงาย ให้เธอเป็นคนสุดท้าย เธอคือที่หนึ่งในดวงใจ เธอคือที่หนึ่งในดวงใจ แต่ก็เพียงพอ ฉันพร้อมสู้ต่อไม่กังวล เพื่อคนบางคน ที่รักมากกว่าดวงใจตน ฝ่าบนทางตัน เพราะฉันไม่หวั่นถ้ามีกัน เก็บเป็นรางวัล ว่าฉันรักเธอ เธอคือที่หนึ่งในดวงใจ