เมาคักๆโลดเสี่ยว

 เก่ง สยาม อาร์ม กระนวน ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เมาคักๆโลดเสี่ยว เก่ง สยาม กับ อาร์ม กระนวน

A E/G# | F#m E |D | E | E |

อากาAรมึงเป็นแนวใด๋ มึงคืC#mอโพสต์เศร้าแท้หมอผู้สาDวมึงถิ่มซั่นบ้อ มึงไหEวบ่บักสหายกูAกะเข้าใจอยู่ ย้อนว่ากูC#mกะเคยเกือบตายคนฮักBmของกูมันใจร้าย ฮักแป๋ตาDย กะยังถิ่มกูE

แก้วนี้F#mกูให้มึงเพื่อน เผื่อสิเลืC#mอนให้จื่อในใจว่ามึBmงอย่าคิดสิได้ให้Eอภัย..คนAที่เคยบอกลากู้นี้F#mเคยผ่านมาก่อน อย่าว่ากูสอC#mนมึงเด้อบักฮาให้จำใส่Bmสมองเลยว่Dา..หมามันเปลี่ยEนแนวกินบ่ได้..E

เมาคัก ๆ โลดเสี่Aยวซดเหล้าเพียว ๆE/G# บ่ต้องโซดF#mส่วนมิกเซEอร์ กูสิเอาเป็นน้ำDตา..ที่ไหลมEาย้อนคนมันเบิดใจยกเข้าไปหมู่A มึงกินกับกูE/G# ให้ลืมคนที่ใจF#mร้ายกินให้เมEา แล้วเซาฮ้องDไห้..บ่มีEผู้ใด๋เข้าใจมึงส่ำกูAดอก

E |

คิดAแล้วกะแฮงเจ็บ ที่เห็นมึC#mงต้องทุกข์แบบนี้กูเข้Bmาใจความฮู้สึกดี ถืกถิ่Eมมันเป็นจั่งใด๋ปักใส่Aหน้าแข้งเลยหมู่ ผิดเป็นคC#mรู มึงอย่าเสียดายยังมีBmกูอยู่สหาDย สิเมาส่ำใด๋E ให้มึงบอกกู..เด้อ..

F#m | C#m |Bm | E |

F#m | C#m |Bm | E |

* | ** | ** |

เบิBmดขวดนี้ยามใด๋ ถ้าน้ำตากูไหลE..มึงเบิ่งกูนำเด้Aอ..เสี่ยวคอร์ดเพลง เมาคักๆโลดเสี่ยว เก่ง สยาม กับ อาร์ม กระนวน

เนื้อเพลง เมาคักๆโลดเสี่ยว เก่งสยาม อาร์มกระนวน อาการมึงเป็นแนวใด๋ มึงคือโพสต์เศร้าแท้หมอ ผู้สาวมึงถิ่มซั่นบ้อ มึงไหวบ่บักสหาย กูกะเข้าใจอยู่ ย้อนว่ากูกะเคยเกือบตาย คนฮักของกูมันใจร้าย ฮักแป๋ตาย กะยังถิ่มกู แก้วนี้กูให้มึงเพื่อน เผื่อสิเลือนให้จื่อในใจ ว่ามึงอย่าคิดสิได้ให้อภัย คนที่เคยบอกลา กู้นี้เคยผ่านมาก่อน อย่าว่ากูสอนมึงเด้อบักฮา ให้จำใส่สมองเลยว่า หมามันเปลี่ยนแนวกินบ่ได้ เมาคักๆโลดเสี่ยว ซดเหล้าเพียวๆบ่ต้องโซดา ส่วนมิกเซอร์ กูสิเอาเป็นน้ำตา ที่ไหลมาย้อนคนมันเบิดใจ ยกเข้าไปหมู่ มึงกินกับกู ให้ลืมคนที่ใจร้าย กินให้เมา แล้วเซาฮ้องไห้ บ่มีผู้ใด๋เข้าใจมึงส่ำกูดอก คิดแล้วกะแฮงเจ็บ ที่เห็นมึงต้องทุกข์แบบนี้ กูเข้าใจความฮู้สึกดี ถืกถิ่มมันเป็นจั่งใด๋ ปักใส่หน้าแข้งเลยหมู่ ผิดเป็นครู มึงอย่าเสียดาย ยังมีกูอยู่สหาย สิเมาส่ำใด๋ ให้มึงบอกกู เด้อ เบิดขวดนี้ยามใด๋ ถ้าน้ำตากูไหล มึงเบิ่งกูนำเด้อ เสี่ยว