มีผัวอ้ายกะฮัก

 เบิ้ล ปทุมราช ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มีผัวอ้ายกะฮัก เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: เบิ้ล ปทุมราชเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: อาร์สยาม (Rsiam)

สิรอทูนหัAว..จนกว่BาผัวเธC#mอสิป๋า..

A B | C#m |A B | E |

อ้าEยนี่แอบฮักเจ้G#mามาโดนแล้วC#m BนางแอบมอAงตั้งแต่เอวบาBง..บ่ทันมีEผัวสิหลัAบตานอนมื้อใด๋B ยังคึG#mดเสียดายทูนหัC#mนอนโทF#mษเจ้าของที่ซั่ว..ปล่อยเจ้าหลุดBมือ

ถึงEสิมีผัวแล้G#mว อ้ายกะยัC#mงรอหากมื้อใด๋Aเขาดีบ่พBอ อ้ายรอEอยู่เด้อมื้อใด๋A..เขาถิ่Bม เขาป๋า อกข้างซ้าEยยังถ่G#mารอเธC#mอ้ายยังคึF#mดนำเจ้าเสมBอ ถึงมีผัวEแล้ว

สิรอทูนหัAว..จนกว่BาผัวเธC#mอสิป๋ายอมใBห้คนAส่า วาสนาBแค่หมาคอยEเผ้าย้อนใจมันC#mฮัก สิยากปานใด๋สิเอF#mย้อนอ้ายฮักเจ้G#mา..ตั้งแต่ผัวน้องบ่C#m Bทันมา..

อ้าEยกะได้แค่เว้G#mาสื่อ ๆ ดอC#mกนางฮู้อยู่Aว่าบ่มีทาBง..เป็นไปEดอกหนาผัวAของเธอคงสิBหวง คงบ่ยEอมปล่อยมืG#mอออกมC#mจั่งใด๋F#mกะให้ฮู้ว่Bา..อ้ายยังฮักEเจ้า

* |

A B | C#m |A B | E |
C#m | F#m |G#m | C#m |

* | ** |

จั่งใด๋F#mกะให้ฮู้ว่Bา..อ้ายยังฮักEเจ้าคอร์ดเพลง มีผัวอ้ายกะฮัก เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม

เนื้อเพลง มีผัวอ้ายกะฮัก เบิ้ล ปทุมราช Rsiam สิรอทูนหัว จนกว่าผัวเธอสิป๋า อ้ายนี่แอบฮักเจ้ามาโดนแล้วนาง แอบมองตั้งแต่เอวบาง บ่ทันมีผัว สิหลับตานอนมื้อใด๋ ยังคึดเสียดายทูนหัว นอนโทษเจ้าของที่ซั่ว ปล่อยเจ้าหลุดมือ ถึงสิมีผัวแล้ว อ้ายกะยังรอ หากมื้อใด๋เขาดีบ่พอ อ้ายรออยู่เด้อ มื้อใด๋ เขาถิ่ม เขาป๋า อกข้างซ้ายยังถ่ารอเธอ อ้ายยังคึดนำเจ้าเสมอ ถึงมีผัวแล้ว สิรอทูนหัว จนกว่าผัวเธอสิป๋า ยอมให้คนส่า วาสนาแค่หมาคอยเผ้า ย้อนใจมันฮัก สิยากปานใด๋สิเอา ย้อนอ้ายฮักเจ้า ตั้งแต่ผัวน้องบ่ทันมา อ้ายกะได้แค่เว้าสื่อๆดอกนาง ฮู้อยู่ว่าบ่มีทาง เป็นไปดอกหนา ผัวของเธอคงสิหวง คงบ่ยอมปล่อยมือออกมา จั่งใด๋กะให้ฮู้ว่า อ้ายยังฮักเจ้า จั่งใด๋กะให้ฮู้ว่า อ้ายยังฮักเจ้า


เพลงรักอารมณ์เศร้า ของผู้บ่าวไทบ้านที่ไม่ยอมเปิดเผยความรู้สึก ประมาณว่า ฮักนะแต่บ่แสดงออก จนผู้สาวไปแต่งงานกับผู้บ่าวอื่น แต่ก็ยัง "ถ่าคือเก่าเด้อหล่าเอ๊ย" แต่จะรอนานแค่ไหนก็ต้องไปติดตามชมในมิวสิกวิดีโอเลยเด้อ