ไม่เคยไม่คิดถึง

 PAUSE สตริง คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่เคยไม่คิดถึง PAUSE พอส
เนื้อร้อง/ทำนอง: ตรัย ภูมิรัตนเรียบเรียง: นรเทพ มาแสง, นิรุจ เดชบุญ, พลกฤษณ์ วิริยานุภาพ, พลกฤษณ์ อินทรสมบัติสังกัดค่าย: ME RECORDSติดต่องานแสดง: 0624949583

C | G |Am | F |
C | G |Am | F |

เงCยขึ้นไปมองบนฟ้าGคืนนี้และมองหAmา.. ดาวดวงนั้Fนยังอยู่มันคือCดาวดวงเดิม..ที่เคยGนั่งดูข้าง ๆ เธAmจำได้ไหมF

แสAmงดาวยังกระพริบGมาให้ฉันนึกถึFง..เธออยู่เสมอถึงเราไม่ได้พFบ เนิ่นนานสักเพียงไหEmถึงแม้ว่าวันนี้Dเราไกลห่างแต่ฉัDmนยังมีเธอในใG

ไม่เคยไม่คิดถึCงเธอเลย ไม่เคDmยลบเลือนต่อให้Emไม่เจอก็เหมือนเธออFยู่ไม่เคยไม่คิดถึCง และหวังว่าเธDmอจะรับรู้เมื่อมอEmงไปยังดาวที่สุดไกFและความรัEmกในครั้งนั้นเรื่องราวขอAmงเธอและฉันไม่ว่Dmาเนิ่นนานเท่าไFmร..ยังมีความหมาDmยในใจฉัGนเสมอ

C | G |Am | F |

ภาพCความทรงจำ มีฉันGกับเธอใต้แสงดาAmนึกขึ้นมFาเมื่อไหร่เรื่องราCวที่ดี ๆ ที่พ้นGผ่านไปนึกแล้วใAmจ..มันก็เหงF

* | ** |

C | G |Am G | F |

* | ** | ** |

C | G | Am G | F | ( x2 ) | F |คอร์ดเพลง ไม่เคยไม่คิดถึง PAUSE พอส

เนื้อเพลง ไม่เคยไม่คิดถึง PAUSE พอส เงยขึ้นไปมองบนฟ้าคืนนี้ และมองหา ดาวดวงนั้นยังอยู่ มันคือดาวดวงเดิม ที่เคยนั่งดูข้างๆเธอ จำได้ไหม แสงดาวยังกระพริบมา ให้ฉันนึกถึง เธออยู่เสมอ ถึงเราไม่ได้พบ เนิ่นนานสักเพียงไหน ถึงแม้ว่าวันนี้เราไกลห่าง แต่ฉันยังมีเธอในใจ ไม่เคยไม่คิดถึงเธอเลย ไม่เคยลบเลือน ต่อให้ไม่เจอก็เหมือนเธออยู่ ไม่เคยไม่คิดถึง และหวังว่าเธอจะรับรู้ เมื่อมองไปยังดาวที่สุดไกล และความรักในครั้งนั้น เรื่องราวของเธอและฉัน ไม่ว่าเนิ่นนานเท่าไร ยังมีความหมายในใจฉันเสมอ ภาพความทรงจำ มีฉันกับเธอใต้แสงดาว นึกขึ้นมาเมื่อไหร่ เรื่องราวที่ดีๆที่พ้นผ่านไป นึกแล้วใจ มันก็เหงา