จากกันไปง่ายๆ (Dễ Đến Dễ Đi)

 พิมรี่พาย สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง จากกันไปง่ายๆ PIMRYPIE พิมรี่พาย

A | Am |G#m | C#m |
F#m | B |E | E |

เธอเคยสัญAญาว่าไม่มีวันแยกกันAmไปคำพูดนั้G#mนรู้ไหมทำฉันละลายทุกC#mทีคิดว่าสองเรF#mา..คงรักกันดีBดูเธอช่างแสEนดี..

แต่สุดท้าAยทำไมเธอทำกันได้ลAmกลับเป็นฉันยัG#mงคงให้อภัยเธอในทุC#mกทียอมเธอไปทุกครั้F#mงนะช่วยรู้ไว้ทีถาBมแค่นี้ถ้าจะมาหลอกลวEง..

ในคำว่ารัAกของเธอนั้น..คือแบบไหAmที่ผ่านมาหรือแค่อยากให้ฉัG#mน..ทรมาน เลิกรากันฉันก็ทำC#mได้เพียงยอมรัF#mมองเธอเดินแยกทางไBป ไปกับใครที่ไม่ใช่ฉัEน..

มันนานแค่ไหAน..ที่ตัวฉันไม่มีเธAmยืนข้างกัน..ในที่เคยวาดฝัG#mน ในวันนี้ ยังคงรักและยังคิC#mดถึงกันอยู่ไหF#mต่อให้รักฉันและเธBอมันสลายหายไปกับฝEน..

เธAอคงลืมฉันไปแล้วล่ะ ลืมBหมดแล้วเรื่องราวทั้งที่ฉัG#mนยังจดจำทุกเรื่องราว..ไปC#mกับแผลในใจต่อให้เจอปัญหF#mาชีวิตมากมายรักที่ให้เธอนั้Bนก็ยังเหมือนเดิม.E | E7.

ต่อให้หัวใจAจะร้าวราน ต่อให้ในมืAmอจะว่างเปล่าอยากที่จะก้าวเดิG#mนเรื่อยไป ไม่มานั่งจมอยู่กับฝัC#mนไม่เป็นจริBก็เข้าใจถูกแล้F#mวที่ฉันโง่งมงายที่ยอมปล่อยเธอนั้Bนเดินจากไปง่ายดาย..E

* | ** | *** |

A | Am |G#m | C#m |F#m | B |E | E7 |

*** |

A | Am |G#m | C#m |F#m | B |E | E |คอร์ดเพลง จากกันไปง่ายๆ PIMRYPIE พิมรี่พาย

เนื้อเพลง จากกันไปง่ายๆ PIMRYPIE พิมรี่พาย เธอเคยสัญญาว่าไม่มีวันแยกกันไป คำพูดนั้นรู้ไหมทำฉันละลายทุกที คิดว่าสองเรา คงรักกันดี ดูเธอช่างแสนดี แต่สุดท้ายทำไมเธอทำกันได้ลง กลับเป็นฉันยังคงให้อภัยเธอในทุกที ยอมเธอไปทุกครั้งนะช่วยรู้ไว้ที ถามแค่นี้ถ้าจะมาหลอกลวง ในคำว่ารักของเธอนั้น คือแบบไหน ที่ผ่านมาหรือแค่อยากให้ฉัน ทรมาน เลิกรากัน ฉันก็ทำได้เพียงยอมรับ มองเธอเดินแยกทางไป ไปกับใครที่ไม่ใช่ฉัน มันนานแค่ไหน ที่ตัวฉันไม่มีเธอ ยืนข้างกัน ในที่เคยวาดฝัน ในวันนี้ ยังคงรัก และยังคิดถึงกันอยู่ไหม ต่อให้รักฉันและเธอมันสลายหายไปกับฝน เธอคงลืมฉันไปแล้วล่ะ ลืมหมดแล้วเรื่องราว ทั้งที่ฉันยังจดจำทุกเรื่องราว ไปกับแผลในใจ ต่อให้เจอปัญหาชีวิตมากมาย รักที่ให้เธอนั้นก็ยังเหมือนเดิม ต่อให้หัวใจจะร้าวราน ต่อให้ในมือจะว่างเปล่า อยากที่จะก้าวเดินเรื่อยไป ไม่มานั่งจม อยู่กับฝันไม่เป็นจริง ก็เข้าใจถูกแล้วที่ฉันโง่งมงาย ที่ยอมปล่อยเธอนั้นเดินจากไปง่ายดาย